Djinni Wiki PL
Advertisement

Teraz zajmiemy się tworzeniem bazy danych zadań. Po co tworzy się takie bazy danych? Odpowiedź jest dość prosta. Dla lepszego i łatwiejszego zarządzania zadaniami.


Tak naprawdę w naszym przypadku taka baza nie jest potrzebna, bo mamy tylko jedno zadanie, ale wyobraźcie sobie, gdyby takich zadań było np. 50 i każde z tych zadań chcielibyśmy w prosty sposób otworzyć. W normalnej sytuacji otworzenie 50 plików zajęłoby trochę czasu. Nie wspomnę już o komforcie takiej pracy.


Aby stworzyć nową bazę danych musimy z menu File wybrać New -> Quests Database (.qdb):

Questd1


Otworzy się też standardowe okno systemu Windows służące do zapisywania plików. Przechodzimy do folderu \Data\Quests\ (w tym folderze należy zapisywać zarówno zadania jak i bazy danych zadań), wpisujemy nazwę nasza_baza (proszę pamiętać, aby nazwa pliku nie była dłuższa niż 16 znaków) i klikamy w przycisk Zapisz. Proszę się upewnić, czy plik, który zapisujemy, zapisujemy w formacie .qdb:

Questd2


Z lewej strony ekranu otworzy się okno eksploratora zadań (ang. quests explorer):

Questd3


Teraz musimy dodać nasze zadanie do bazy danych. W tym celu musimy kliknąć prawym przyciskiem myszki na obszarze z zawartością bazy danych (obecnie jest ona pusta):

Questd4


Z menu wybieramy Add Existing Quest To -> nasza_baza:

Questd5


Dzięki temu dodamy istniejące już zadanie (wcześniej stworzone) do naszej bazy danych. Otworzy się standardowe okno systemu Windows służące do wczytywania plików. Przechodzimy do folderu \Data\Quests\, zaznaczamy nasze_zadanie.qst i klikamy w przycisk Otwórz. Zadanie zostanie dodane do naszej bazy danych:

Questd6


Baza danych jest automatycznie aktualizowana i nie wymaga ponownego zapisania w celu zachowania zmian (tak jak to ma miejsce w przypadku innych plików). Tak stworzona baza danych jest gotowa do użytku w modułach. Jeżeli baz danych jest więcej to zawartość innej bazy danych możemy przeglądać poprzez wybranie odpowiedniej bazy z listy Quest Databases:

Questd7


Na tej liście zaznaczymy, jaką bazę danych chcemy przeglądać poprzez zaznaczenie małego pola znajdującego się obok nazwy bazy danych. Możemy przeglądać zawartość wszystkich baz danych naraz. Wystarczy pozaznaczać wszystkie istniejące bazy danych. Możemy też wykonywać inne operacje na otwartej bazie danych. W takim przypadku klikamy w przycisk dwukropka znajdującego się obok listy baz danych:

Questd8


Po kliknięciu otworzy się menu:

Questd9


  • Load Database – na liście znajdują się wszystkie bazy danych, które nie są obecnie przeglądane w oknie eksploratora zadań (ang. quests explorer),
  • Unload Database – spowoduje usunięcie bazy danych z okna eksploratora zadań, ale nie powoduje usunięcia pliku z bazą danych,
  • Create New Database – pozwala stworzyć nową bazę danych zadań,
  • Delete Database – spowoduje usunięcie pliku bazy danych, po wybraniu tej opcji pojawi się okno Question z potwierdzeniem usunięcia bazy danych:

Questd10


Kliknięcie w przycisk Tak spowoduje usunięcie bazy danych. Możemy także wykonywać różne operacje związane z samymi zadaniami. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na danym zadaniu:

Questd11


spowoduje otworzenie dość obszernego menu:

Questd12


  • Add New Quest To – dodanie nowego zadania do bazy danych, jest równoznaczne z wybraniem z menu File -> New -> Quest File (.qst) z tą różnicą, że tu najpierw musimy podać nazwę zadania oraz folder, w którym zadanie będzie zapisane,
  • Add Existing Quest To – dodanie istniejącego (wcześniej stworzonego) zadania do bazy danych,
  • Copy Quest To – pozwala skopiować zadanie do innej bazy danych,
  • Move Quest To – pozwala przenieść zadanie to innej bazy danych,
  • Remove Quest – usuwa dane zadanie z bazy danych (ale nie usuwa pliku z zadaniem).


To wszystko, jeśli chodzi o bazy danych. Możemy przejść do następnego rozdziału tworzenia naszej przygody.

Advertisement