Djinni Wiki PL
Advertisement
Ta strona wymaga tłumaczenia z języka angielskiego. Jeżeli potrafisz, spróbuj to zrobić.


Uwaga! Ta strona została stworzona poprzez ciężkie parsowanie pliku nss.api, następnie została poddana wielu eksperymentom i edycji. Wiele opisów funkcji, do których linki widnieją poniżej, nadal jest w języku angielskim, więc proszę edytować cokolwiek się da!

Wystarczy kliknąć na wybraną, pogrubioną literę poniżej, aby załadować stronę z wszystkimi funkcjami, których nazwy zaczynają się od niej.

Funkcje wewnętrzne A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Y


Inne przydatne listy[]


Wszystkie funkcje[]

Aby ułatwić wyszukiwanie, wszystkie funkcje z ułożonych alfabetycznie podstron są wyszczególnione tutaj i linki do nich widnieją poniżej. Jako iż linków indeksowych nie da się znaleźć na wiki, użyj swojej przeglądarki internetowej, aby odnaleźć te funkcję, które chcesz obejrzeć. Mimo, iż linki indeksowe bezpośrednio pod niniejszym ustępem wyglądają tak samo jak te powyżej, mają one służyć pomocy w poruszaniu się po stronie, a linki do danych funkcji mają inny adres.

Funkcje wewnętrzne A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Y


Funkcje wewnętrzne[]

A[]

 • abs
 • acos
 • ActionAttack
 • ActionCastFakeSpellAtLocation
 • ActionCastFakeSpellAtObject
 • ActionCastSpellAtLocation
 • ActionCastSpellAtObject
 • ActionCloseDoor
 • ActionDoCommand
 • ActionEquipItem
 • ActionEquipMostDamagingMelee
 • ActionEquipMostDamagingRanged
 • ActionEquipMostEffectiveArmor
 • ActionForceFollowObject
 • ActionForceMoveToLocation
 • ActionForceMoveToObject
 • ActionGiveItem
 • ActionInteractObject
 • ActionJumpToLocation
 • ActionJumpToModule
 • ActionJumpToObject
 • ActionMoveAwayFromLocation
 • ActionMoveAwayFromObject
 • ActionMoveToLocation
 • ActionMoveToObject
 • ActionOpenDoor
 • ActionPauseConversation
 • ActionPickUpItem
 • ActionPlayAnimation
 • ActionPutDownItem
 • ActionRandomWalk
 • ActionReady
 • ActionRest
 • ActionResumeConversation
 • ActionSit
 • ActionSpeakString
 • ActionSpeakStringByStrRef
 • ActionStartConversation
 • ActionTakeItem
 • ActionUnequipItem
 • ActionUseFeat
 • ActionUseTalentAtLocation
 • ActionUseTalentOnObject
 • ActionWait
 • ActivatePortal
 • AddAbility
 • AddAttackSequence
 • AddDialogActor
 • AddGreaseAbility
 • AddHenchman
 • AddImpulse
 • AddItemProperty
 • AddJournalEntry
 • AddKnownSpell
 • AddRunningEffect
 • AddSequenceAttack
 • AddTalents
 • AddToCallstack
 • AddToParty
 • AddWeaponEffect
 • AdjustKilledPartyMembers
 • AdjustPartyMembers
 • AI_ClearPersonalAttitude
 • AI_ClearPersonalAttitudeList
 • AI_GetAttitude
 • AI_GetCreature
 • AI_GetIsAggressive
 • AI_GetIsFriendly
 • AI_GetIsHostile
 • AI_GetIsNeutral
 • AI_SetPersonalAttitude
 • AlchemyGetItemKnown
 • AlchemyLearnItem
 • AlchemyLearnMixture
 • AmbientSoundChangeDay
 • AmbientSoundChangeNight
 • AmbientSoundPlay
 • AmbientSoundSetDayVolume
 • AmbientSoundSetNightVolume
 • AmbientSoundStop
 • AngleToVector
 • ApplyEffectAtLocation
 • ApplyEffectToObject
 • ApplyForce
 • asin
 • Assert
 • AssignCommand
 • atan
 • AttackCurrentTarget

B[]

 • BackupAfraidOf
 • BackupPersonalAttitudes
 • BeginConversation
 • BindEffectParamToObjectPosition
 • BindEffectParamToPartPosition
 • BlackScreen
 • BootPC
 • BroadcastOrder
 • BroadcastUserDefinedEvent
 • BTOS

C[]

 • CacheSequenceDistances
 • CanImmobileAttackMelee
 • CanPlayVoiceSetOfType
 • CanPlotNPCRaiseFromDead
 • CanScriptDecideOfActions
 • ChangeFaction
 • ChangePlaceableEffectPhase
 • ChangeToStandardFaction
 • ChooseGuardedObject
 • ClearAllActions
 • ClearBehaviours
 • ClearGrease
 • CloseStoreAndInventory
 • CompareGamePhases
 • CompareTags
 • CopyItem
 • CopyObject
 • cos
 • CreateItemOnObject
 • CreateObject
 • CreateVisualEffectAtCreature
 • CreateVisualEffectAtLocation
 • CreateVisualEffectAtObject
 • CS_SimpleShot

D[]

 • d2
 • d3
 • d4
 • d6
 • d8
 • d10
 • d12
 • d20
 • d100
 • DClearAllActions
 • DCriticalError
 • DelayCommand
 • DeleteCampaignVariable
 • DeleteLocalFloat
 • DeleteLocalInt
 • DeleteLocalLocation
 • DeleteLocalObject
 • DeleteLocalString
 • DeleteVisualEffectFromObject
 • DespawnCreature
 • DestroyCampaignDatabase
 • DestroyObject
 • DetermineEnemyInFight
 • DetermineNewTarget
 • DetermineStateActionST
 • DetermineStateBasedOnEventST
 • DetermineTargetOnAttacked
 • DetermineTargetOnHostileSpotted
 • DetermineTargetOnHostileVanished
 • DetermineTargetOnOtherEvents
 • DisableCutsceneModeAfterDialog
 • DoDoorAction
 • DontEnableNPCActionsAfterDialog
 • DoPlaceableObjectAction
 • DoSinglePlayerAutoSave
 • DPrint
 • DPrintAttitudes
 • DPrintF

E[]

 • EffectAppear
 • EffectAreaOfEffect
 • EffectBlindness
 • EffectCharmed
 • EffectConfused
 • EffectCutsceneDominated
 • EffectCutsceneParalyze
 • EffectDamage
 • EffectDarkness
 • EffectDazed
 • EffectDeaf
 • EffectDeath
 • EffectDisappear
 • EffectDisappearAppear
 • EffectDominated
 • EffectFrightened
 • EffectHaste
 • EffectHeal
 • EffectHitPointChangeWhenDying
 • EffectInvisibility
 • EffectKnockdown
 • EffectLinkEffects
 • EffectMovementSpeedDecrease
 • EffectMovementSpeedIncrease
 • EffectParalyze
 • EffectPetrify
 • EffectPolymorph
 • EffectPush
 • EffectRegenerate
 • EffectResurrection
 • EffectSeeInvisible
 • EffectSilence
 • EffectSleep
 • EffectSlow
 • EffectStunned
 • EffectSummonCreature
 • EffectTemporaryEndurancePoints
 • EffectTemporaryVitalityPoints
 • EffectTimeStop
 • EffectTrueSeeing
 • EffectTurned
 • EffectVisualEffect
 • EnableCheckingZonesInUserDefinedScript
 • EnableMusician
 • EnableSequenceJumps
 • EnableSpawnPhase
 • EnableStoryNPCActions
 • EnableTrigger
 • EndFistfightKnockOutEffect
 • EndGame
 • EnterFistfightMode
 • EquipMelee
 • EquipRanged
 • EquipWeapon
 • ErrorExit
 • EventActivateItem
 • EventConversation
 • EventSpellCastAt
 • EventUserDefined
 • ExecuteScript
 • ExploreAreaForPlayer
 • ExportAllCharacters
 • ExportSingleCharacter
 • ExtraordinaryEffect

F[]

 • fabs
 • FadeFromBlack
 • FadeToBlack
 • FeetToMeters
 • Find5NearestCreatures
 • FindAfraidOf
 • FindDialogFlagIndex
 • FindKnownSpellByTypeAndLevel
 • FindNearestCreatures
 • FindNearestEnemies
 • FindNearestEnemy
 • FindNearestFriend
 • FindSpellByTypeAndLevel
 • FindSubString
 • FindWounded
 • FloatingTextStringOnCreature
 • FloatingTextStrRefOnCreature
 • FloatToInt
 • FloatToString
 • ForceCharacterDevelopment
 • ForceEmotionalAnim
 • ForceUpdateMeleePositions
 • FTOS

G[]

 • Get2DAInt
 • Get2DARow
 • Get2DAString
 • GetAbilityScore
 • GetActionResultString
 • GetActionString
 • GetAge
 • GetAILevel
 • GetAnimalCompanionCreatureType
 • GetAnimalCompanionName
 • GetAnimation
 • GetAppearanceType
 • GetArea
 • GetAreaFromLocation
 • GetAreaOfEffectCreator
 • GetAssociate
 • GetAttackingCreature
 • GetAttackTarget
 • GetAttemptedAttackTarget
 • GetAttemptedSpellTarget
 • GetAttitude
 • GetAttitudeString
 • GetBaseAttackBonus
 • GetBaseItemType
 • GetBattleMusicIdByCreature
 • GetBehaviourString
 • GetBehaviourType
 • GetBestRainHideout
 • GetBestSlotForWeapon
 • GetBlockingDoor
 • GetBribeVariationValue
 • GetCalendarDay
 • GetCalendarMonth
 • GetCalendarYear
 • GetCallstack
 • GetCallstackLine
 • GetCampaignFloat
 • GetCampaignInt
 • GetCampaignLocation
 • GetCampaignString
 • GetCampaignVector
 • GetClickingObject
 • GetCombatState
 • GetCommandable
 • GetConversationResponse
 • GetCreatureAppearance
 • GetCreatureHasTalent
 • GetCreatureSize
 • GetCreatureTalentBest
 • GetCreatureTalentRandom
 • GetCrowdActionParticipant
 • GetCurrentAction
 • GetCurrentActionName
 • GetCurrentAttribute
 • GetCurrentDrunkState
 • GetCurrentEndurancePoints
 • GetCurrentGamePhase
 • GetCurrentNonLethalDamagePoints
 • GetCurrentScriptSpellID
 • GetCurrentSequenceId
 • GetCurrentState
 • GetCurrentStateType
 • GetCurrentTarget
 • GetCurrentToxicity
 • GetCurrentToxinCapacity
 • GetCurrentVitalityPoints
 • GetCurrentWeather
 • GetCurrentWeatherIntensity
 • GetDamageDealtByMedium
 • GetDialogActionParam
 • GetDialogFile
 • GetDialogFlagValue
 • GetDialogInterlocutorByTag
 • GetDialogSoundLength
 • GetDistanceBetween
 • GetDistanceBetweenLocations
 • GetDistanceToObject
 • GetDroppableFlag
 • GetEffectCreator
 • GetEffectDurationType
 • GetEffectScriptID
 • GetEffectSpellId
 • GetEffectSubType
 • GetEffectType
 • GetEncounterActive
 • GetEncounterDifficulty
 • GetEncounterSpawnsCurrent
 • GetEncounterSpawnsMax
 • GetEnemyProfile
 • GetEnteringObject
 • GetEventString
 • GetExitingObject
 • GetFacing
 • GetFacingFromLocation
 • GetFactionAverageLevel
 • GetFactionAverageXP
 • GetFactionBestAC
 • GetFactionEqual
 • GetFactionGold
 • GetFactionLeader
 • GetFactionLeastDamagedMember
 • GetFactionMostDamagedMember
 • GetFactionStrongestMember
 • GetFactionWeakestMember
 • GetFactionWorstAC
 • GetFamiliarCreatureType
 • GetFamiliarName
 • GetFirstEffect
 • GetFirstFactionMember
 • GetFirstInPersistentObject
 • GetFirstItemInInventory
 • GetFirstItemProperty
 • GetFirstNeighbourCreature
 • GetFirstObjectInArea
 • GetFirstObjectInShape
 • GetFirstPC
 • GetFollowedNPC
 • GetGameDifficulty
 • GetGender
 • GetGoingToBeAttackedBy
 • GetGold
 • GetGoldPieceValue
 • GetGuardDistance
 • GetGuardedObject
 • GetGuardianTrigger
 • GetGuardianWaypoint
 • GetHasFeat
 • GetHasFeatEffect
 • GetHasInventory
 • GetHasSpell
 • GetHasSpellEffect
 • GetHenchman
 • GetHideout
 • GetHitDice
 • GetIdentified
 • GetIdFromTalent
 • GetImmortal
 • GetInternalEventString
 • GetInventoryDisturbItem
 • GetInventoryDisturbType
 • GetIsAggressive
 • GetIsAISystemEnabled
 • GetIsAmmoForWeapon
 • GetIsCreatureValid
 • GetIsDawn
 • GetIsDay
 • GetIsDead
 • GetIsDM
 • GetIsDoorActionPossible
 • GetIsDusk
 • GetIsEffectValid
 • GetIsEncounterCreature
 • GetIsExcited
 • GetIsFistfighter
 • GetIsFollower
 • GetIsInCombat
 • GetIsInMyTriggers
 • GetIsInside
 • GetIsItemOfType
 • GetIsItemPropertyValid
 • GetIsListening
 • GetIsNight
 • GetIsObjectValid
 • GetIsObjectVisible
 • GetIsOpen
 • GetIsPC
 • GetIsPlaceableObjectActionPossible
 • GetIsPlayableRacialType
 • GetIsPossessedFamiliar
 • GetIsResting
 • GetIsTalentValid
 • GetIsTrapped
 • GetIsUsingActionPoint
 • GetIsWeaponEffective
 • GetIsWeaponRanged
 • GetIsWounded
 • GetItemActivated
 • GetItemActivatedTarget
 • GetItemActivatedTargetLocation
 • GetItemActivator
 • GetItemCharges
 • GetItemHasItemProperty
 • GetItemInSlot
 • GetItemPossessedBy
 • GetItemPossessor
 • GetItemPropertyDuration
 • GetItemPropertyType
 • GetItemStackSize
 • GetLastActionResult
 • GetLastAssociateCommand
 • GetLastAttacker
 • GetLastBribeAmount
 • GetLastClosedBy
 • GetLastDamager
 • GetLastDisarmed
 • GetLastDisturbed
 • GetLastGiftItem
 • GetLastHostileActor
 • GetLastItemSold
 • GetLastJoiningItem
 • GetLastKiller
 • GetLastLocked
 • GetLastOpenedBy
 • GetLastPCRested
 • GetLastPCToCancelCutscene
 • GetLastPerceived
 • GetLastPerceptionEventType
 • GetLastPerceptionHeard
 • GetLastPerceptionInaudible
 • GetLastPerceptionSeen
 • GetLastPerceptionVanished
 • GetLastPerceptionZone
 • GetLastPlayerDied
 • GetLastPlayerDying
 • GetLastRespawnButtonPresser
 • GetLastRestEventType
 • GetLastSpeaker
 • GetLastSpell
 • GetLastSpellCaster
 • GetLastSpellHarmful
 • GetLastTrapDetected
 • GetLastTriggerSpellEnergy
 • GetLastTriggerSpellID
 • GetLastUnlocked
 • GetLastUsedBy
 • GetLastWeaponUsed
 • GetLevel
 • GetListenPatternNumber
 • GetLocalFloat
 • GetLocalInt
 • GetLocalLocation
 • GetLocalObject
 • GetLocalString
 • GetLocation
 • GetLocked
 • GetLockKeyRequired
 • GetLockKeyTag
 • GetLockLockable
 • GetLockLockDC
 • GetLockUnlockDC
 • GetMainProfile
 • GetMaster
 • GetMatchedSubstring
 • GetMatchedSubstringsCount
 • GetMaxEndurancePoints
 • GetMaxFollowDistance
 • GetMaxVitalityPoints
 • GetModule
 • GetModuleItemAcquired
 • GetModuleItemAcquiredBy
 • GetModuleItemAcquiredFrom
 • GetModuleItemAcquiredStackSize
 • GetModuleItemLost
 • GetModuleItemLostBy
 • GetModuleName
 • GetMonsterNPC
 • GetMonsterNPCObject
 • GetMovementRate
 • GetName
 • GetNearestAreaTransitionTarget
 • GetNearestCreature
 • GetNearestCreatureToLocation
 • GetNearestObject
 • GetNearestObjectByTag
 • GetNearestObjectToLocation
 • GetNearestTrapToObject
 • GetNextEffect
 • GetNextFactionMember
 • GetNextInPersistentObject
 • GetNextItemInInventory
 • GetNextItemProperty
 • GetNextNeighbourCreature
 • GetNextObjectInArea
 • GetNextObjectInShape
 • GetNextPC
 • GetNPCDialog
 • GetNPCDialogByTags
 • GetNumGuardianTriggers
 • GetNumGuardianWaypoints
 • GetNumNearbyCreatures
 • GetNumPeacefulProfiles
 • GetNumRunningEffectsApplied
 • GetNumStackedItems
 • GetObjectById
 • GetObjectByTag
 • GetObjectHeard
 • GetObjectSeen
 • GetObjectType
 • GetOrderByWitnessOrderEvent
 • GetOrderString
 • GetPCIPAddress
 • GetPCLevellingUp
 • GetPCPlayerName
 • GetPCPublicCDKey
 • GetPCSpeaker
 • GetPerceptionMultiplier
 • GetPerceptionRange
 • GetPersonalAttitude
 • GetPlaceableIllumination
 • GetPlaceableState
 • GetPlotFlag
 • GetPosition
 • GetPositionFromLocation
 • GetProfileName
 • GetProfileType
 • GetProtectionPoints
 • GetQuestCurrentPhaseIndex
 • GetQuestPhaseIndex
 • GetQuestUpdateFlag
 • GetRacialType
 • GetRandomLocationNearObject
 • GetRealActiveAttackers
 • GetRealMaxActiveAttackers
 • GetResRef
 • GetSittingCreature
 • GetSpawnSetSpawnPhase
 • GetSpecialDistance
 • GetSpellCastItem
 • GetSpellId
 • GetSpellIntensity
 • GetSpellTargetLocation
 • GetSpellTargetObject
 • GetStandardFactionReputation
 • GetStartingLocation
 • GetState
 • GetStatePriority
 • GetStateString
 • GetStateType
 • GetStolenFlag
 • GetStoryNPC
 • GetStoryNPCObject
 • GetStoryNPCSpawnPhase
 • GetStoryPhase
 • GetStoryPhaseByNPC
 • GetStringByStrRef
 • GetStringLeft
 • GetStringLength
 • GetStringLowerCase
 • GetStringRight
 • GetStringUpperCase
 • GetStrRefSoundDuration
 • GetSubString
 • GetTag
 • GetTimeFromLastHeartbeat
 • GetTimeHour
 • GetTimeMillisecond
 • GetTimeMinute
 • GetTimeSecond
 • GetTotalDamageDealt
 • GetTransitionTarget
 • GetTrapBaseType
 • GetTrapCreator
 • GetTrapDetectable
 • GetTrapDetectDC
 • GetTrapDetectedBy
 • GetTrapDisarmable
 • GetTrapDisarmDC
 • GetTrapFlagged
 • GetTrapKeyTag
 • GetTrapOneShot
 • GetTypeFromTalent
 • GetUseableFlag
 • GetUserDefinedEventNumber
 • GetValueFromSettings_FLOAT
 • GetWaypointByTag
 • GetWeaponRanged
 • GetWitnessOrderEventByOrder
 • GetWitnessString
 • GetXP
 • GiveGoldToCreature
 • GiveOrder
 • GivePrivateOrder
 • GiveXPToCreature

H[]

 • HandleLeaderDeath
 • HandleOnAttacked
 • HandleOnAttitudeChanged
 • HandleOnHeartbeat
 • HandleOnHostileSpotted
 • HandleOnHostileVanished
 • HandleOnLastHostileVanished
 • HandleOnOrder
 • HandleOnRequestHealer
 • HandleOnSpellCast
 • HandleOnTargetLost
 • HandleOnZoneEntered
 • HandleOutOfAmmo
 • HandlePeaceEvents
 • HasAbility
 • HasAction
 • HasDialog
 • HasEquipedMelee
 • HasEquipedRanged
 • HasJournalEntry
 • HasJournalEntryConcerningObject
 • HasMeleeWeapon
 • HasOppositeProfileTo
 • HasPersonalAttitude
 • HasPhysics
 • HasProfile
 • HasProfileByName
 • HasRangedWeapon
 • HasSequence
 • HasSequenceForWeapon
 • HasTheSameAffiliations
 • HasVoiceOfTag
 • HasWeaponEquiped
 • HoursToSeconds

I[]

 • ImmediateRest
 • IncrementRemainingFeatUses
 • InsertString
 • IntToFloat
 • IntToHexString
 • IntToString
 • IsActorInDialog
 • IsAfraidOf
 • IsAreaFullyLoadedOnClient
 • IsCurrentActionSitting
 • IsCutscenePlaying
 • IsInConversation
 • IsInInteractiveMode
 • IsInInterior
 • IsMapFullyLoaded
 • IsMeleePositionFree
 • IsModuleSaveGame
 • IsMonster
 • IsQuestCompleted
 • IsSphereVisibleOnClient
 • IsTriggerEnabled
 • ItemIsUnarmedCombatWeapon
 • ITOS

J[]

 • JumpToLocation
 • JumpToObject

L[]

 • LeaveFistfightMode
 • LevelUpHenchman
 • LoadAreaMap
 • Location
 • log
 • LTOS

M[]

 • MagicalEffect
 • Me
 • Meditate
 • Mod
 • ModAdd
 • ModToFloat
 • MusicBackgroundChangeDay
 • MusicBackgroundChangeNight
 • MusicBackgroundGetBattleTrack
 • MusicBackgroundGetDayTrack
 • MusicBackgroundGetNightTrack
 • MusicBackgroundPlay
 • MusicBackgroundSetDelay
 • MusicBackgroundStop
 • MusicBattleChange
 • MusicBattlePlay
 • MusicBattleStop
 • MusicIncidentalPlay
 • MusicIncidentalStop

N[]

 • NoOp

O[]

 • ObjectToString
 • OpenPlayerBetPanel
 • OpenPlayerBribePanel
 • OpenPlayerGoldPanel
 • OpenPlayerInventory
 • OpenStore

P[]

 • PauseVoiceSet
 • PerformAttack
 • PerformMeleeAttack
 • PerformRangedAttack
 • PlayAnimation
 • PlayCutscene
 • PlaySound
 • PlaySoundByStrRef
 • PlayVoiceChat
 • PlayVoiceSetVoiceOfTag
 • PopUpDeathGUIPanel
 • PopUpGUIPanel
 • PostDialogCommand
 • pow
 • PreDialogShot
 • PreloadAreaModel
 • PreloadCreature
 • PrintError
 • PrintFloat
 • PrintInteger
 • PrintObject
 • PrintString
 • PrintVector
 • ProlongPlotNPCDeathEffect

R[]

 • Random
 • RandomFL
 • RandomName
 • RemoveAbility
 • RemoveAttackSequence
 • RemoveEffect
 • RemoveEffectByType
 • RemoveFromParty
 • RemoveHenchman
 • RemoveItemProperty
 • RemoveKnownSpell
 • RemoveRunningEffect
 • RemoveSummonedAssociate
 • RemoveWeaponEffect
 • RepeatState
 • ReplaceSequenceAttack
 • RequestHealing
 • ResetCombatState
 • ResetQuestUpdateFlag
 • ResetXP
 • RestartModule
 • RestoreAfraidOf
 • RestoreCameraFacing
 • RestorePersonalAttitudes
 • RetrieveCampaignObject
 • RevealWorldMapRegion
 • RoundsToSeconds
 • RunClientLua
 • RunClientMacro
 • RunWhenObjectsExist

S[]

 • ScriptDecisionsTempOff
 • See
 • SendMessageToAllDMs
 • SendMessageToPC
 • SendMessageToPCByStrRef
 • SetAfraidOfAffiliations
 • SetAILevel
 • SetAllowAggressiveAttitude
 • SetAreaTransitionBMP
 • SetAssociateListenPatterns
 • SetAttackSequence
 • SetBehaviour
 • SetCalendar
 • SetCameraFacing
 • SetCampaignFloat
 • SetCampaignInt
 • SetCampaignLocation
 • SetCampaignString
 • SetCampaignVector
 • SetCombatModeBaseDist
 • SetCombatState
 • SetCommandable
 • SetConversationResponse
 • SetCreatureAppearance
 • SetCurrentDrunkState
 • SetCurrentEndurancePoints
 • SetCurrentGamePhase
 • SetCurrentScriptSpellID
 • SetCurrentSequenceId
 • SetCurrentState
 • SetCurrentTarget
 • SetCurrentToxicity
 • SetCurrentToxinCapacity
 • SetCurrentVitalityPoints
 • SetCustomToken
 • SetCutsceneMode
 • SetDefaultBehaviour
 • SetDialogFlagValue
 • SetDialogOwner
 • SetDontEquipAnythingAfterDialog
 • SetDoorUsable
 • SetDroppableFlag
 • SetEmotionalState
 • SetEncounterActive
 • SetEncounterDifficulty
 • SetEncounterSpawnsCurrent
 • SetEncounterSpawnsMax
 • SetFacing
 • SetFacingPoint
 • SetFollowedNPC
 • SetGiftMessages
 • SetGuardDistance
 • SetGuardedObject
 • SetHideout
 • SetHostileToEnemiesOf
 • SetIdentified
 • SetImmortal
 • SetIsDestroyable
 • SetIsInTrigger
 • SetItemCharges
 • SetItemModelPart
 • SetItemStackSize
 • SetListening
 • SetListenPattern
 • SetLocalFloat
 • SetLocalInt
 • SetLocalLocation
 • SetLocalObject
 • SetLocalString
 • SetLocked
 • SetLockedAttackTarget
 • SetMapPinActive
 • SetMapPinEnabled
 • SetMovementRate
 • SetName
 • SetNeutralBumpable
 • SetPanelButtonFlash
 • SetPauseVoicesEnabled
 • SetPCDislike
 • SetPCLike
 • SetPerceptionMultiplier
 • SetPerceptionRangeType
 • SetPerceptionUpdateInterval
 • SetPlaceableIllumination
 • SetPlaceableUsable
 • SetPlotFlag
 • SetPositionNearObject
 • SetProfile
 • SetProtectionPoints
 • SetQueuedActionsInterruptable
 • SetSpecialDistance
 • SetStandardFactionReputation
 • SetStartingStyleForWeaponType
 • SetStoryNPCStoryPhase
 • SetSurroundingFlag
 • SetTag
 • SetTime
 • SetTrapDetectedBy
 • SetTrapDisabled
 • SetupSpellTrigger
 • SetWaypointDesc
 • SetWeather
 • SetXP
 • ShouldBeIgnored
 • SignalEvent
 • sin
 • SlotDlaMichala5
 • SlotDlaMichala6
 • SlotDlaMichala7
 • SlotDlaMichala8
 • SlotDlaMichala9
 • SlotDlaTomka01
 • SlotDlaTomka02
 • SlotDlaTomka03
 • SlotDlaTomka04
 • SoundObjectPlay
 • SoundObjectPlayWithFade
 • SoundObjectSetPosition
 • SoundObjectSetVolume
 • SoundObjectStop
 • SoundObjectStopWithFade
 • SpawnScriptDebugger
 • SpeakOneLinerConversation
 • SpeakString
 • SpeakStringByStrRef
 • sqrt
 • StartBattleMusic
 • StartMaterialEffect
 • StartNewModule
 • StopBattleMusic
 • StopFade
 • StopMaterialEffect
 • StoreCameraFacing
 • StoreCampaignObject
 • StringToFloat
 • StringToInt
 • SummonAnimalCompanion
 • SummonFamiliar
 • SupernaturalEffect

T[]

 • TakeGoldFromCreature
 • TalentFeat
 • TalentItem
 • TalentSpell
 • tan
 • TeleportAndTalk
 • TeleportPCAndTalk
 • TerminateProtection
 • TestDialogFlag
 • TestDirectLine
 • TestStringAgainstPattern
 • TriggerInternalEvent
 • TurnsToSeconds

U[]

 • UnequipWeapon
 • UnlockPlayerStoryBasedAbility
 • UnpossessFamiliar
 • UpdateBehaviour
 • UpdateSpecialDistances

V[]

 • Validate
 • ValidateCall
 • ValidateState
 • Vector
 • VectorMagnitude
 • VectorNormalize
 • VectorToAngle
 • VersusRacialTypeEffect
 • VersusTrapEffect
 • VTOS

W[]

 • WillBeOneLiner
 • WriteTimestampedLogEntry

Y[]

 • YardsToMeters
Advertisement