Djinni Wiki PL
Advertisement

Składnia[]

effect EffectDamage(
  float fDmgMin, 
  float fDmgMax, 
  float fPercentageDmg, 
  string sMedium, 
  int bCombatDamage=0, 
  string sAbilites="");


Plik do załączenia: (nie wymagany)

Parametry:

 • fDmgMin - minimalna wartość obrażeń
 • fDmgMax - maksymalna wartość obrażeń
 • fPercentageDmg - (???) procentowe nasilenie efektu? Wartość zmiennoprzecinkowa.
 • sMedium - nazwa rodzaju obrażeń: "Magic", "Silver" itp. (domyślna wartość to "Magic"?)
 • bCombatDamage - FALSE oznacza, że nie są to obrażenia od walki i wtedy istota po prostu straci punkty żywotności, TRUE że są to obrażenia od wali i wtedy na istocie, która otrzyma efekt obrażeń, będzie odgrywana animacja otrzymania obrażeń (na czas trwania animacji istota nie może wykonywać żadnych czynności w czasie rzeczywistym gry).
 • sAbilites - nazwy dodatkowych umiejętności, jakie są brane podczas obliczania wysokości obrażeń. Można podać kilka, rozdzielonych przecinkami albo można nie podawać żadnych.


Sposób działania[]

Tworzy efekt obrażeń, zabiera istocie pewną ilość punktów żywotności, zależenie od parametrów podanych w funkcji, a także atrybutów, umiejętności i pancerza postaci.


Przykłady[]

void main()
{
	object oPC = GetFirstPC();
	effect eObrazenia = EffectDamage(1.0, 10.0, 0.50, "Magic", TRUE);
	ApplyEffectToObject(DURATION_TYPE_INSTANT, eObrazenia, oPC);
}

- gracz, bez żadnego pancerza, przy pełnym zdrowiu (250 pkt. żywotności) i na 1 poziomie doświadczenia, bez żadnych umiejętności specjalnych, otrzymuje około 52 pkt. obrażeń i ogrywana jest na jego postaci animacja otrzymania obrażenia.

Advertisement