Djinni Wiki PL
Advertisement

Składnia[]

effect EffectHeal(int nDamageToHeal);


Plik do załączenia: (nie wymagany)

Parametry:

  • nDamageToHeal - wartość obrażeń do wyleczenia, liczba naturalna


Sposób działania[]

Tworzy efekt leczenia z obrażeń, który przywraca punkty żywotności określone jako nDamageToHeal, do maksymalnego poziomu żytwotności. Jeśli nDamageToHeal okaże się mniejsze od zera, to funkcja zwróci efekt typu EFFECT_TYPE_INVALIDEFFECT.


Przykłady[]

void main()
{
	object oPC = GetFirstPC();
	effect eWylecz = EffectHeal(40);
	CreateVisualEffectAtCreature("fx_heal01", "", oPC, FALSE);
	ApplyEffectToObject(DURATION_TYPE_INSTANT, eWylecz, oPC);
}

- nakłada na gracza wizualny efekt leczenia ("fx_heal01") oraz przywraca 40 pkt. żywotności.

Advertisement