Djinni Wiki PL
Advertisement

Składnia[]

void ExecuteScript(string sScript, object oTarget = OBJECT_SELF);

Plik do załączenia: (nie wymagany)

Parametry:

sScript - nazwa skompilowanego skryptu, zapisana w cudzysłowach ""
oTarget - obiekt, z którego zostanie wywołany skompilowany skrypt


Sposób działania[]

Sprawia, że obiekt określony jako oTarget wywołuje skrypt, którego ID podany jest jako sScript, a następnie kolejność wykonywania funkcji wraca do tego skryptu, w którym użyto funkcji ExecuteScript(). Wywoływany skrypt musi posiadać wersję skompilowaną. Jako sScript można podawać nazwy plików ze skryptami, które są spakowane w pliku scripts00.bif.


Jako oTarget można użyć OBJECT_SELF, jeśli skrypt ma zostać wywołany przez ten sam obiekt, do którego przypisano skrypt z wywołującą funkcją ExecuteScript().


Przykłady[]

void main()
{
	object oPC = GetFirstPC();
// dodanie wiedzy o miksturze Jaskolka ExecuteScript("rec_potion_004", oPC); }

Po pobraniu obiektu postaci gracza, wykonuje skrypt o nazwie herbs_onareaen, który jest spakowany w scripts00.bif. Skrypt ten jest wywoływany przez obiekt gracza i to gracz otrzyma wiedzę na temat tworzenia mikstury Jaskółka.

Advertisement