FANDOM


Wnętrza budynkówEdytuj

Model Nazwa pliku Opis Rozdziały
G01 G01 Dom biednego człowieka, lub nieludzia - 2 lokacje po 3 drzwi na każdą Rozdział II
G02 G02 Dom biednego człowieka, lub nieludzia - 2 lokacje po 2 drzwi na każdą Rozdział II
G03 G03 Dom biednego człowieka, lub nieludzia - 2 lokacje po 2 drzwi na każdą Rozdział II
G04 G04 Dom biednego człowieka, lub nieludzia - 2 lokacje z 3 drzwi i piwnicą Rozdział II
G05 G05 Dom biednego człowieka, lub nieludzia - 2 lokacje z drzwiami i piwnicą Rozdział II
G06 G06 Dom biednego człowieka, lub nieludzia - jedna lokacja, 2 drzwi Rozdział II
G11 G11 Dom bogatego człowieka - 2 lokacje - każda po 3 drzwi Rozdział I & III
G12 G12 Dom bogatego człowieka - dwie lokacje - Pierwsza ma 3 drzwi, a druga jedne Rozdział I & III
G13 G13 Dom bogatego człowieka - dwie lokacje po 1 drzwi na każdą Rozdział I & III
G14 G14 Dom bogatego człowieka - jedna lokacja z 3 drzwi + piwnica Rozdział I
G15 G15 Dom bogatego człowieka - 2 lokacje po 1 drzwi na każdej Rozdział I, II & III
G16 G16 Dom bogatego człowieka - tylko parter z 2 drzwi Rozdział I & III
G28 G28 Dom wieśniaka - 2 drzwi Rozdział I, II (Bagna) & IV
G29 G29 Dom wieśniaka + stodoła - 2 drzwi Rozdział I, II (bagna) & IV
G30 G30 Dom wieśniaka + stodoła - 2 drzwi Rozdział I, II (bagna) & IV

Globalnie wykorzystane wnętrzaEdytuj

Model Nazwa pliku Opis Rozdziały
G31 G31 Jaskinie - dostępne wszystkie waypointy Wszystkie rozdziały
G35 G35 Krypty - 5 waypointów Wszystkie rozdziały

Lokalnie wykorzystane wnętrzaEdytuj

Model Nazwa pliku Opis Rozdziały
GL02 GL02 Wnętrza Kaer Morhen (wszystkie lokacje) Prolog
GL04 GL04 Wszystkie kanały Rozdział II & III
GL26 GL26 Katakumby pod dworzyszczem Rozdział V
GL29 GL29 Więzienie w Wyzimie Rozdział II & III
GL30 GL30 Szpital Lebiody Rozdział II & III
GL31 GL31 Zamek Foltesta Rozdział V & Epilog
GL42 GL42 Wieża na bagnach Rozdział II & III

Tereny zewnętrzneEdytuj

Model Nazwa pliku Opis Rozdziały
GL09 GL09 Podgrodzie (Okolice Wyzimy) Rozdział I
GL12 GL12 Cmentarz na bagnach Rozdział V
GL17 GL17 Odmęty (Brzeg) Rozdiał IV
GL18 GL18 Wyzima Handlowa Rozdział III
GL19 GL19 Wyzima Klasztorna Rozdział II & III
GL20 GL20 Grobla Rozdział II, III & V
GL21 GL21 Stara Wyzima Rozdział V
GL22 GL22 Stare Dworzyszcze Rozdział V
GL23 GL23 Pola Rozdział IV
GL24 GL24 Wioska Odmęty Rozdział IV
GL25 GL25 Bagna Rozdział II & III
GL39 GL39 Cmentarz w Wyzimie Rozdział II & III
GL40 GL40 Lodowe równiny Epilog
GL41 GL41 Zniszczona Wyzima Klasztorna Epilog
GL43 GL43 Wyspa Rybitw Rozdział IV

KarczmyEdytuj

Model Nazwa pliku Opis Rozdziały
GL33 GL33 Parter karczmy Nowy Narakort Rozdział III
GL34 GL34 Zajazd Na Podgrodziu Rozdział I
GL35 GL35 Karczma Miś Kudłacz Rozdział II & III
GL36 GL36 Część karczmy Nowy Narakort Rozdział II & III
GL45 GL45 Karczma we wsi Odmęty Rozdział IV