Djinni Wiki PL
Advertisement

Modele służą do graficznej reprezentacji obszarów, obiektów dekoracyjnych, postaci i przedmiotów. Zawierają hierarchię poszczególnych brył, ich geometrię, mapy UV, parametry shaderów, oraz liczne ustawienia wizualne lub istotne dla mechaniki gry.

Pliki[]

Modele są zapisane w postaci plików tekstowych .mdl lub binarnych .mdb.

Składnia[]

Dotyczy tylko plików tekstowych .mdl.

materialdesc
zapewnia przesyłanie zmiennych do systemu shaderów.
materialdesc shader nazwa - włącza wybrany shader (z plików System\Scripts\*.bfx)
materialdesc typdanych parametr wartość - wpisuje wartość o danym typie (float, texture, bumpmap, vector) do wybranego parametru shadera - parametry i ich typy zależą od poszczególnych shaderów.

przydałoby się więcej...

Import/eksport[]

Do importu (na razie) narzędzi brak.

Do eksportu z 3DSMaxa służy specjalny plugin.

Shadery[]

Przykłady definicji shaderów (wpisane w definicję bryły, tzn. gdzieś pomiędzy node a endnode):

Przykłady[]

Oteksturowanie skrzyni z wykorzystaniem normal mapy:

materialdesc shader normalmap
materialdesc texture tex ob_cratewool01
materialdesc bumpmap normalmap ob_cratewool01_n
materialdesc float specular_power 150.000000

Tak wygląda znak Aard:

materialdesc shader spacewarp_difr 
materialdesc texture tex blik_niebieski 
materialdesc texture displacement_texture blik_okno_04 
materialdesc float spacewarp_factor 0.0 

Tak oteksturowano nietoperza:

materialdesc shader skin_n
materialdesc texture tex an_bat_c1
materialdesc bumpmap normalmap an_bat_c1_n

Ulatujące motyle to płaskie bitmapki na prostej geometrii:

materialdesc shader transparency_2ps 
materialdesc texture texture0 fx_motyle 

Oko większości postaci:

materialdesc shader norm_env_rim_ao
materialdesc texture tex oko_9
materialdesc bumpmap normalmap oko_1n
materialdesc float rim_power 3.0
materialdesc float rim_intensity 1.0
materialdesc texture ambOcclMap am_oko_1
materialdesc texture envmap cube_eye_1
materialdesc float reflectionStrength 2.5

Tak wyglądają barghesty:

materialdesc shader skin_n_glow 
materialdesc vector glow_color 0.52 0.61 0.28 0.5 
materialdesc float glow_power 2.0    
materialdesc float glow_power_amplitude 0.4    
materialdesc float glow_power_anim_speed 4.0    
materialdesc float glow_alpha: 1.0    

Oto zwykły obiekt z poświatą, nieoświetlający otoczenia:

materialdesc shader normalmap_glow
materialdesc texture tex djinni_yellow_a
materialdesc vector glow_color 1.0 1.0 0.0 0.5
materialdesc float glow_power 1.0
materialdesc float glow_power_amplitude 0.4
materialdesc float glow_power_anim_speed 4.0
materialdesc float glow_alpha 1.0
materialdesc vector emissive_color 0.0 0.0 0.0 0.0
Advertisement