Djinni Wiki PL
Advertisement


IconRotate To narzędzie służące do obracania obiektów na wczytanym obszarze/scenie.
Aby móc obracać obiekty, kliknij na ikonkę.


Aktywowanie funkcji przesuwania[]

Aby przesunąć jakiś obiekt znajdujący się na obszarze, kliknięcie w tę ikonę, a następnie obiekt, który chcesz przesunąć. Obiekt taki zostanie zaznaczony, co będzie sygnalizowane poprzez biały sześcian wokół niego, a ponadto, na pojawią się na nim trzy okręgi:

  • czerwony - obrót wokół poziomej osi X
  • zielony - obrót wokół poziomej osi Y
  • niebieski - obrót wokół pionowej osi Z


Obracanie obiektu[]

Wystarczy ustawić wskaźnik myszki nad wybranym okręgiem i trzymając wciśnięty lewy przycisk, przesuwać myszkę i zarazem obracać obiekt wokół osi. Wybrany okrąg jest oznaczony kolorem żółtym:

Rotate01
Advertisement