Djinni Wiki PL
Advertisement

Oto błyskawiczny mini-poradnik jak zrobić własny efekt specjalny do dołączania do obiektów.

Okno edytora efektów składa się z czterech paneli:

 • po lewej górnej - drzewiasta struktura efektu (emittery, obwiednie zmian i inne)
 • na środku - podgląd
 • ikona kamery - włącza animację
 • inne ikony służą do zmiany tła czy obiektu pomocniczego
 • po prawej - fazy efektu (każda faza może mieć inne obwiednie zmian parametrów)
 • na dole - lista obwiedni i ich klucze w czasie
 • przenosi się tu parametry ze struktury, dodaje klucze ikoną ołówka, przesuwa ikoną przesunięcia, oraz można wpisywać wartości ręcznie na dole po zaznaczeniu klucza.
 • UWAGA - to okno się czasem 'zacina' w trybie skalowania, gdy Alt-Tab przeskakujemy do innych okien. Jeżeli klikanie i przesuwanie myszą w obszarze wykresu powoduje tylko skalowanie jego obszaru, to trzeba wcisnąć i puścić Alt, żeby się 'odciął'. To samo dotyczy okna planu faz.

Do dzieła.

 1. Tworzymy nowy efekt (File - New - WootFX Effect)
 2. W panelu struktury (tym z Effect,E,Value w nagłówkach) klikamy prawym i Add new element - Emitter
 3. W panelu podglądu klikamy kamerę, niech efekt działa sobie (choć będzie mało okazały, a konkretnie czarny)
 4. Rozwijamy emittera i ustawiamy parę parametrów:
  • Birth Rate: 5 - pojawią się kłęby prostokątnie obramowanego dymu.
  • Velocity: 1 - dym poleci w górę.
  • Blend Type: Lighten - teraz się lepiej nałożą na siebie kółeczka
  • Particle Rotation: 2 - teraz nasz dym wiruje
  • Spread: 0.1 - dym poleci trochę na boki
 5. A teraz zrobimy lokomotywę:
  • Ciągniemy Birth Rate do panelu niżej, powstanie wpis "Emitter 1.Birth Rate" - ale dym zniknie
  • W oknie pod podglądem klikamy ołówek i nim w kratce gdzieś po lewej stronie tak, by tooltip podpowiadał około Time:0 Value:5 - powstanie nowy klucz i czerwona linia w prawo od niego (wykresy skalujemy kółkiem myszy, przesuwamy środkowym klawiszem)
  • Jeszcze jeden klik, Time:1 Value:40 - dymek się zagęści
  • No i ostatni, Time:2 Value:5 - dymek znów zluzuje
  • Powinniśmy mieć taki "garb" na wykresie.
  • Teraz dodamy pętlę, by ta zmiana z 5 na 40 w okresie 2 sekund się powtarzała: [X] Loop enabled, Loop begin:0, Loop end: 2

Na ekranie powinien nam widnieć piękny, beznadziejnie nierealistyczny, dymek nasilający się w 2-sekundowym cyklu.

Jeżeli mamy plan z poziomu skryptu sterować naszym efektem, poprzez ChangePlaceableEffectPhase, to dokładamy fazę wygaszania:

 • klikamy prawym w panelu Phase Graph, Add new phase, nazywamy ją np. 'fadeout'
 • klikamy nową fazę dla jej zaznaczenia - efekt nam zniknie
 • jak powyżej, tworzymy obwiednię zmian Birth Rate, tym razem ustawiając klucz w czasie 0 o wartości 40, a w czasie 4 o wartości 0, bez pętli

Teraz żeby to przetestować - klikamy fazę Cast i obserwujemy nasz pulsujący dymek... a potem klikamy fazę fadeout i patrzymy jak dymek zanika. Znów jeżeli coś się nie daje kliknąć albo nie reaguje, klepiemy Alt żeby się odciął.

Na start powinno wystarczyć do gmerania w cudzych efektach.

Advertisement