Djinni Wiki PL
Advertisement


IconMove To narzędzie służące do przesuwania obiektów na wczytanym obszarze/scenie.
Aby móc przesuwać obiekty, kliknij na ikonkę.


Aktywowanie funkcji przesuwania[]

Aby przesunąć jakiś obiekt znajdujący się na obszarze, kliknięcie w tę ikonę, a następnie obiekt, który chcesz przesunąć. Obiekt taki zostanie zaznaczony, co będzie sygnalizowane poprzez biały sześcian wokół niego, a ponadto, na pojawią się na nim trzy osie układu 3D:

  • czerwona - pozioma oś X
  • zielona - pozioma oś Y
  • niebieska - pionowa oś Z


Sposoby przesuwania obiektu[]

Jest kilka sposobów przesuwania obiektów:

  • tylko po osiach X oraz Y - umieść kursor między zieloną a czerwoną osią, tak aby pojawił się między nimi żółty kwadracik:
Select01
Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki ma tym kwadraciku, możesz przesuwać myszkę i zarazem wybrany obiekt po płaszczyźnie obszaru.


  • po wszystkich osiach - umieść kursor nad jedną z kolorowych osi, tak aby kolor zmienił się na biały:
Select02
Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki przesuwaj myszką w odpowiednim kierunku. Po przesunięciu obiektu w odpowiednie miejsce zwolnij przycisk myszki.
Możesz też podwójnie kliknąć na dany obiekt, aby otworzyć okno jego właściwości, i w grupie Position odpowiednio zmodyfikować wartość XPosition, YPosition lub ZPosition, aby ustawić obiekt na scenie.


Przesuwanie wielu obiektów[]

Po kliknięciu na ikonkę przesuwania, na scenie można wybrać kilka obiektów do przesunięcia, trzymając wciśnięty klawisz CTRL i klikając kolejno w każdy z obiektów. Każdy z nich zostanie przesunięty o ten sam wektor.


Dokładne ustawienie obiektu[]

Jeśli podwójnie klikniesz na dany obiekt, otworzy się okno jego właściwości. W grupie Position możesz wtedy ustawić dokładne położenie obiektu, zmieniając odpowiednie wartości dla XPosition, YPosition lub ZPosition. Wartości te można zaznaczać, kopiować i wklejać w oknie właściwości innych obiektów, dzięki czemu wszystkie będą równo rozstawione względem siebie.

Advertisement