FANDOMIconMove To narzędzie służące do przesuwania obiektów na wczytanym obszarze/scenie.
Aby móc przesuwać obiekty, kliknij na ikonkę.


Aktywowanie funkcji przesuwaniaEdytuj

Aby przesunąć jakiś obiekt znajdujący się na obszarze, kliknięcie w tę ikonę, a następnie obiekt, który chcesz przesunąć. Obiekt taki zostanie zaznaczony, co będzie sygnalizowane poprzez biały sześcian wokół niego, a ponadto, na pojawią się na nim trzy osie układu 3D:

  • czerwona - pozioma oś X
  • zielona - pozioma oś Y
  • niebieska - pionowa oś Z


Sposoby przesuwania obiektuEdytuj

Jest kilka sposobów przesuwania obiektów:

  • tylko po osiach X oraz Y - umieść kursor między zieloną a czerwoną osią, tak aby pojawił się między nimi żółty kwadracik:
Select01
Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki ma tym kwadraciku, możesz przesuwać myszkę i zarazem wybrany obiekt po płaszczyźnie obszaru.


  • po wszystkich osiach - umieść kursor nad jedną z kolorowych osi, tak aby kolor zmienił się na biały:
Select02
Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki przesuwaj myszką w odpowiednim kierunku. Po przesunięciu obiektu w odpowiednie miejsce zwolnij przycisk myszki.
Możesz też podwójnie kliknąć na dany obiekt, aby otworzyć okno jego właściwości, i w grupie Position odpowiednio zmodyfikować wartość XPosition, YPosition lub ZPosition, aby ustawić obiekt na scenie.


Przesuwanie wielu obiektówEdytuj

Po kliknięciu na ikonkę przesuwania, na scenie można wybrać kilka obiektów do przesunięcia, trzymając wciśnięty klawisz CTRL i klikając kolejno w każdy z obiektów. Każdy z nich zostanie przesunięty o ten sam wektor.


Dokładne ustawienie obiektuEdytuj

Jeśli podwójnie klikniesz na dany obiekt, otworzy się okno jego właściwości. W grupie Position możesz wtedy ustawić dokładne położenie obiektu, zmieniając odpowiednie wartości dla XPosition, YPosition lub ZPosition. Wartości te można zaznaczać, kopiować i wklejać w oknie właściwości innych obiektów, dzięki czemu wszystkie będą równo rozstawione względem siebie.