Djinni Wiki PL
Advertisement


IconWaypoint To narzędzie służące do tworzenia punktu drogi na wczytanym obszarze.


Przeznaczenie[]

Punkty drogi (Waypoints) można wykorzystać w następujących celach:

 • wskazanie miejsca, gdzie mają się udać NPC kierowani przez komputer, gdy zacznie padać deszcz,
 • punkty przejścia między obszarami,
 • znaczniki na mapie gracza, wskazujące ważne lokacje,
 • "pineski" do ustawienia mapy obszaru.

Coś jeszcze?
I pozostało: dodać linki do odpowiednich stron z artykułami opisującymi tworzenie tych specjalnych punktów drogi.


Tworzenie[]

Punkt drogi (Waypoint) jest tworzony na tej samej zasadzie, jak każdy inny obiekt, posiadający szablon:

 • jeśli chcesz skorzystać ze specjalnego szablonu:
  • Kliknij w ikonę strzałki skierowanej w dół znajdującej się obok narzędzia dodawania punktów drogi.
  • Z menu wybierz polecenie Select new Waypoint template.
  • W oknie Select wybierz punkt drogi.
 • jeśli chcesz skorzystać z już używanego szablonu:
  • Kliknij w ikonę strzałki skierowanej w dół znajdującej się obok narzędzia dodawania punktów drogi.
  • Z menu wybierz odpowiedni szablon.
 • jeśli chcesz skorzystać z ostatnio używanego szablonu:
  • Po prostu kliknij w ikonę punktu drogi na pasku narzędzi.

Gdy już szablon zostanie wybrany, kliknij na obszarze, aby dodać punkt drogi.

Waypoint01


Właściwości[]

Podwójne kliknięcie obiektu lub wybranie opcji Open z jego menu kontekstowego pozwala na ustawienie własności obiektu.


Waypoint02


Grupa General[]


 • Name. Nazwa punktu drogi.
 • Tag. Tag (identyfikator) punktu drogi. Można ich przypisać kilka, oddzielając średnikami. Wiele obiektów może mieć ten sam tag. Skrypty wykorzystują tagi do odnajdowania obiektów - jeden obiekt może być odnaleziony przez skrypt na kilka sposobów. Punkt drogi wykorzystywany jest głównie jako miejsce docelowe teleportowania Geralta, czyli gracza, w związku z czym przy zmianie obszaru należy pamiętać, aby taki sam tag posiadał także obiekt, z którego następuje teleportowanie (z reguły są to drzwi lub wyzwalacze). Zobacz również: Tagi Specjalne).
 • Description. Opis punktu drogi, nie ma znaczenia w grze.
 • Comment. Atrybut ten zawiera dowolny komentarz. Nie jest on wykorzystywany przez grę. Jest to po prostu pole z informacją od osoby tworzącej moduł.
 • TemplateResRef. Atrybut ten zawiera szablon (ang. template) punktu drogi. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy zmienić szablon na inny, można to zrobić klikając w małą żółtą ikonę w prawej kolumnie obok atrybutu TemplateResRef. Pliki szablonów punktów drogi powinny być zapisywane w katalogu \Data\Templates\Waypoints\.

Grupa Position[]


 • XPostion, YPostion, ZPostion. Pozycja punktu drogi na obszarze, w osiach X, Y oraz Z. A właściwie: współrzędne punktu zaczepienie tego obiektu. Można je dowolnie zmieniać, np. aby kilka obiektów równo rozstawić względem siebie.
 • Model number. Numer modelu 3D, jaki przedstawia punkt drogi w oknie edytora:
1 - trójkątna niebieska chorągiewka
2 - prostokątna czerwona chorągiewka
3 - zawinięta zielona chorągiewka
4 - cztery kwadratowe żółte chorągiewki


Grupa Attributes[]


 • Type. Typ punktu drogi:
- Normal – normalny punkt drogi,
- Ingame marker – punkt drogi jest znacznikiem na mapie dostępnej podczas gry,
- Editor marker – punkt drogi jest znacznikiem widocznym tylko w edytorze D’jinni.


Grupa Map marker[]


 • Is map marker. Atrybut ten określa, czy dany punkt jest znacznikiem na mapie podczas gry. Za pomocą punktu drogi można bowiem zaznaczać miejsca, gdzie np. trzeba wykonać zadanie, znajduje się wejście do jakiejś jaskini, stoi ważna postać itp. Wyboru dokonuje się z listy:
- False – punkt drogi nie jest znacznikiem na mapie,
- True – punkt drogi pojawi się na mapie gracza jako znacznik lokacji.
 • Note text. Tekst, który pojawi się po najechaniu kursorem na dany znacznik na mapie podczas gry. Aby wpisać tekst, kliknij w prawej kolumnie obok atrybutu Note text. Możesz też wybrać język, dla którego będzie obowiązywał dany opis.
 • Visible as. Atrybut ten określa sposób, w jaki dany znacznik będzie widoczny na mapie:
- NPC – postać fabularna lub niezależna,
- Quest – zadanie,
- ImportantPlace – ważne miejsce,
- Shop – sklep,
- SwordUpgrade – kowal (możliwość ulepszenia miecza),
- Campfire – ognisko,
- Herb – zioła,
- PlaceOfPower – miejsce mocy,
- CircleOfElement – krąg żywiołów,
- User – użytkownik.
Kliknięcie w małą czerwoną ikonę znajdującą się obok listy wyboru spowoduje otworzenie pliku mapmarkers.2da. Jest to baza danych zawierająca definicje znaczników.
 • Marker Enable. Atrybut ten określa, czy dany znacznik jest włączony:
- False – znacznik nie jest włączony,
- True – znacznik jest włączony.


Grupa Scripts[]


 • Daily Scripts. Skrypt będzie uruchamiany codziennie o określonej porze. Oczywiście chodzi o czas ustalony w grze. Aby dodać odpowiedni skrypt i zdefiniować godzinę jego uruchomienia trzeba kliknąć w małą czerwoną ikonę w prawej kolumnie obok atrybutu Daily Scripts:
Modules172

Otworzy się okno Daily Scripts:

Modules173

Aby dodać odpowiedni skrypt klikamy prawym przyciskiem myszki w panel Scripts i z menu wybieramy Insert Scripts:

Modules174

Teraz klikamy w dodany wcześniej skrypt i ustalamy godzinę (ang. hour) a także minutę (ang. minute) uruchomienia skryptu wpisując odpowiednie wartości w pola Hour i Minute:

Modules175

Można też ustawić godzinę i minutę za pomocą małych strzałek obok pola Hour i Minute:

Modules176

Teraz klikamy w mały kwadrat obok pola Script:

Modules177

Otworzy się standardowe okno systemu Windows służące do wczytywania plików. Przechodzimy do folderu, w którym zapisane są pliki ze skompilowanymi skryptami (ogólnie używa się \Data\Scripts\), zaznaczamy skrypt, który ma być wczytany i klikamy w przycisk Otwórz. W ten sposób załadowany skrypt będzie uruchamiany codziennie o ustalonej przez nas porze. Potem klikamy w przycisk OK w oknie Scripts. Oczywiście skryptów takich możemy dodać więcej.

Jeżeli chcemy usunąć jakiś skrypt, zaznaczamy go na panelu Script i klikamy prawym przyciskiem myszki. Z menu wybieramy Remove Scripts:

Modules178
Advertisement