Djinni Wiki PL
Advertisement


IconSpawnPoint To narzędzie służące do tworzenia punktu odradzania na wczytanym obszarze.


Przeznaczenie[]

Punkty odradzania (Spawn points) to miejsca na obszarze, w których będą pojawiać się postacie sterowane przez komputer: mogą to być zarówno NPC, jaki i stworzenia. Są one koniecznym elementem każdego obszaru, gdzie grę ma rozpocząć dana postać, tzn. każda postać musi mieć przynajmniej jeden punkt odradzania (wraz z przebiegiem rozgrywki postać oczywiście może przechodzić do innych obszarów), a ponadto, aby pojawiła się w grze, punkt taki należy dodatkowo aktywować.


Z punktami odradzana ściśle związane są pliki:

 • .NPC - odpowiedzialne za warunki odradzenia postaci fabularnej,
 • .SPN - odpowiedzialne za warunki odradzenia postaci niezależnej.

podać linki do stron z opisem tworzenia systemu odradzania


Tworzenie[]

Punkt odradzania (Spawn point) jest tworzony na tej samej zasadzie, jak każdy inny obiekt, posiadający szablon:

 • jeśli chcesz skorzystać ze specjalnego szablonu:
  • Kliknij w ikonę strzałki skierowanej w dół znajdującej się obok narzędzia dodawania punktów odradzania.
  • Z menu wybierz polecenie Select new SpawnPoint template.
  • W oknie Select wybierz punkt odradzania.
 • jeśli chcesz skorzystać z już używanego szablonu:
  • Kliknij w ikonę strzałki skierowanej w dół znajdującej się obok narzędzia dodawania punktów odradzania.
  • Z menu wybierz odpowiedni szablon.
 • jeśli chcesz skorzystać z ostatnio używanego szablonu:
  • Po prostu kliknij w ikonę punktu odradzania na pasku narzędzi.

Gdy już szablon zostanie wybrany, kliknij na obszarze, aby dodać punkt odradzania.

SpawnPoint01


Właściwości[]

Podwójne kliknięcie obiektu lub wybranie opcji Open z jego menu kontekstowego pozwala na ustawienie własności obiektu.


SpawnPoint02


Grupa General[]


 • Name. Nazwa punktu odradzania. Na ogół jest to ta sama nazwa (Spawnpoint) dla wszystkich punktów odradzania znajdujących się na obszarze.
 • Tag. Identyfikator punktu odradzania. Z reguły jest taki sam (sp_standard) dla wszystkich punktów odradzania znajdujących się na obszarze. Unikalne tagi są używane w skryptach.
 • Comment. Atrybut ten zawiera dowolny komentarz. Nie jest on wykorzystywany przez grę. Jest to po prostu pole informacyjne. Można tu napisać np. informacje na temat przeznaczenia danego punktu odradzania.
 • Creature Uses Orientation. Atrybut ten określa, czy postać ma odrodzić się będąc skierowana w stronę, w którą wskazuje strzałka obiektu punktu odradzania:
  • False – oznacza, że postać po odrodzeniu będzie skierowana w losowo wybraną stronę,
  • True – oznacza, że postać po odrodzeniu będzie skierowana w stronę, w którą zwrócony jest punkt odradzania (ang. spawn point).


Grupa Spawning parameters[]


 • Appear placeable template. Wygląd punktu odradzania w grze. Standardowo punkt odradzania posiada własny obiekt, który jest niewidoczny podczas gry, ale może zajść potrzeba, że punktem odradzania ma być obiekt dekoracyjny, np. drzewo. Należy wtedy wskazać tutaj odpowiedni plik szablonu obiektu dekoracyjnego, zapisany w formacie UTP.
 • Spawn Categories. Jest to nazwa warunku odrodzenia się postaci, która została określona w kolumnie Spawn Categories w pliku .NPC albo .SPN. Jeden punkt odradzania może być związany z kilkoma takimi warunkami odradzania - wtedy po prostu jeden punkt odradzania będzie używany dla pojawiania się kilku postaci.
  Niestety, nie ma możliwości wyboru warunku odradzania z listy - jeśli nie pamiętasz, jaka nazwa była podana w pliku .NPC albo .SPN w kolumnie Spawn Categories, to po prostu otwórz ten plik, skopiuj nazwę i wklej ją jako parametr w punkcie odradzania.
 • Options. Za pomocą tego atrybutu możemy ustawić, czy postać w danym punkcie odradzania może się pojawić (ang. Can appear here) i zniknąć (ang. Can disappear here). Domyślnie obie opcje tego atrybutu są wybrane.
 • TemplateResRef. Atrybut ten zawiera plik szablonu punktu odradzania. Standardowym szablonem punktu odradzania jest plik m0_spawnpoint.utx.


Grupa Position[]


 • X, Y, Z. Te trzy atrybuty to po prostu pozycja XYZ punktu odradzania na obszarze. Najlepiej ustawiać pozycję punktu odradzania za pomocą odpowiednich narzędzi, ale czasami zachodzi potrzeba dokładniejszego ustawienia. Można wtedy posłużyć się tymi trzema atrybutami i wpisać odpowiednie wartości.
Advertisement