Djinni Wiki PL
Advertisement


IconStartPoint To narzędzie służące do tworzenia punktu startowego gracza na wczytanym obszarze.


Przeznaczenie[]

Punkt startowy (ang. start point) to miejsce, w którym pojawi się postać gracza po wejściu na dany obszar. Nie każdy obszar musi go posiadać - zamiast punktu startowego można bowiem używać punktu drugi, jako miejsca, gdzie pojawi postać gracza np. po przejściu przez drzwi prowadzące do danego obszaru.Czy to prawda z tym pkt. drogi? (pisałem z pamięci...)


Tworzenie[]

Aby dodać punkt startowy, musimy kliknąć w drugą ikonę z prawej strony na pasku narzędziowym. Do kursora "przyczepi się" obiekt reprezentujący punkt startowy. Klikamy lewym przyciskiem myszki w miejscu, w którym chcemy postawić ten punkt. Punkt startowy zostanie dodany do obszaru:

StartPoint01


Właściwości[]

Punkt startowy nieco różni się od innych obiektów, które można dodawać do obszaru:

  • Punkt startowy nie jest dodawany jako osobny obiekt do listy obiektów danego obszaru, w eksploratorze modułu, a zapisuje się we właściwościach obszaru (Area Properties). Podwójne kliknięcie na obiekt punktu startowego powoduje otworzenie okna właściwości obszaru.
  • Nie posiada szablonu jak inne obiekty.
  • Na danym obszarze może znajdować się tylko jeden punkt startowy. Jeśli dodasz kolejny, to ten pierwszy zostanie usunięty.
  • Jeśli do obszaru został już dodany punkt startowy, to nie można go usunąć.
  • Obiekt punktu startowego składa się z dwóch zielonych strzałek:
    • pionowa wskazuje miejsce, w którym pojawi się postać kierowana przez gracza,
    • pozioma wskazuje kierunek, w jakim będzie zwrócona twarz postaci gracza.

Ponadto punkt startowy można edytować tak samo jak każdy inny obiekt, tzn. można go zaznaczać, przesuwać i obracać.


Dodać opisy właściwości obszaru.

Advertisement