Djinni Wiki PL
Advertisement

Plik .DLG[]

Teraz zajmiemy się stworzeniem konwersacji dla Józka. Dla przypomnienia - Józek nie jest postacią fabularną i jest pasjonatem gry w kości, dlatego też w konwersacji dla niego dodamy możliwość gry. Dzięki temu Geralt, czyli gracz, będzie mógł pograć z Józkiem w kości. Tworzymy nowy plik konwersacji, czyli z menu File wybieramy New -> Conversation(.dlg):

Entertainment01

Otworzy się nowe okno new conversation. Pamiętajcie, aby okno właściwości (ang. properties) było otwarte. Dla przypomnienia - aby je otworzyć musimy z menu View wybrać Utility Windows -> Properties:

Entertainment02


Węzły i drzewo[]

Teraz stworzymy konwersację standardową dla Józka. Klikamy lewym, a potem prawym przyciskiem myszki w wiersz new conversation i z menu wybieramy Create Dialog Node:

Entertainment03

Klikamy dwukrotnie w nowo dodany pusty (ang. empty) węzeł i wpisujemy "Zagramy?":

Entertainment04

Teraz klikamy lewym, a potem prawym przyciskiem myszki w węzeł "Zagramy?" i z menu wybieramy Create Dialog Reply:

Entertainment05

Klikamy dwukrotnie w nowo dodany pusty węzeł i wpisujemy "Bywaj":

Entertainment06

Ponownie klikamy lewym, a potem prawym przyciskiem myszki w węzeł "Zagramy?" i z menu wybieramy Create Dialog Replay:

Entertainment07


Rozrywka, czyli poker i walka na pięści[]

Teraz klikamy lewym, a potem prawym przyciskiem myszki w nowo dodany pusty węzeł i przechodzimy do okna właściwości. Atrybut Conv Type w grupie Node Text ustawiamy na Gameplay. Aby zmienić ustawienie klikamy w prawej kolumnie obok atrybutu Conv Type:

Entertainment08

Jak widzimy pojawiło się kilka nowych atrybutów:

Entertainment09

Józek lubi grać w kości, dlatego też musimy ustawić atrybut Action Type na DicePoker. Aby zmienić ustawienie, klikamy w prawej kolumnie obok atrybutu Action Type i z listy wybieramy DicePoker:

Entertainment10

Jak widzimy, w naszej konwersacji pusty węzeł (ang. empty) zmienił się automatycznie na "Let’s play poker!"

Entertainment11

Dzięki temu podczas rozmowy Geralta (czyli gracza) z Józkiem pojawi się opcja gry w pokera. Zauważcie też, że zmieniły się atrybuty Action Param:

Entertainment12

Nie musimy nic zmieniać w tych atrybutach, ale wyjaśnimy ich znaczenie:

 • Action Param 1: OpponentTag – atrybut ten zawiera tag (identyfikator) postaci, z którą będziemy grad w kości.
 • Action Param 2: OnWinScript – atrybut ten zawiera skrypt, który zostanie uruchomiony, gdy Geralt, czyli gracz wygra w kości.
 • Action Param 2: OnLoseScript – atrybut ten zawiera skrypt, który zostanie uruchomiony, gry Geralt, czyli gracz przegra w kości.

To właśnie dzięki wybraniu opcji Gameplay w atrybucie Conv Type ustawiamy, jakimi rozrywkami będzie dysponowała dana postać. W przypadku naszego Józka jest to gra w kości.


Dodamy jeszcze możliwość walki na pięści. Klikamy lewym, a potem prawym przyciskiem myszki w węzeł "Zagramy?" i z menu wybieramy Create Dialog Reply:

Entertainment13

Teraz klikamy lewym, a potem prawym przyciskiem myszki w nowo dodany pusty (ang. empty) węzeł i ustawiamy atrybut Conv Type na Gameplay:

Entertainment14

Teraz ustawiamy atrybut Action Type na Fistfight:

Entertainment15

W przypadku walki na pięści atrybuty Action Param mają inne przeznaczenie:

Entertainment16

 • Action Param 1: Min_Gold – atrybut ten zawiera minimalną stawkę
 • Action Param 2: Max_Gold – atrybut ten zawiera maksymalną stawkę
 • Action Param 3: Waypoint_Prefix – atrybut ten zawiera prefiks punktu drogi wymagany do ustalania trasy wędrówki postaci.

Nasza konwersacja również uległa zmianie. Pusty węzeł zamienił się w "Show me what you’ve got!":

Entertainment17

Geralt, czyli gracz, rozmawiając z Józkiem, będzie mógł zagrać z nim w kości, powalczyć na pięści lub po prostu odejść.


Opcje atrybutu akcji zw. z konwersacjami[]

Zanim będziemy kontynuować, zostaną przedstawione pozostałe opcje atrybutu Action wraz z przeznaczeniem atrybutów Action Param:

 • Bribe. Łapówka. Geralt, czyli gracz może przekupić postać w celu np. wydobycia z niej jakiejś informacji:
- Action Param 1: Amount – w atrybucie tym podajemy jaką minimalną ilość orenów (waluta wykorzystywana w grze Wiedźmin) musi dać Geralt, aby łapówka odniosła skutek.
 • Dice. Nieużywane.
 • DicePoker. Gra w kości została opisana powyżej.
 • Drink. Picie alkoholu:
- Action Param 1: Fail_Script – atrybut ten zawiera skrypt, który zostanie uruchomiony w momencie, gdy głowa Geralta, czyli gracza, okaże się słabsza i urwie mu się film,
 • Fistfight. Walka na pięści została opisana powyżej.
 • Gift. Podarunek. Geralt może dać postaci podarunek:
- Action Param 1: Gift_Tag – atrybut ten zawiera tag (identyfikator) podarunku, który Geralt, czyli gracz, musi dać, aby postać go przyjęła,
- Action Param 2: Bad_Gift_Tag – atrybut ten zawiera tag podarunku, którego postać nie przyjmie,
- Action Param 3: Unknown_Gift_Script – atrybut ten zawiera skrypt, który zostanie uruchomiony, gdy Geralt będzie próbował dać postaci nieznany podarunek,
 • Pay. Zapłata – Geralt może zapłacić za jakieś informacje lub po prostu wręczyć łapówkę:
- Action Param 1: Amount – w atrybucie tym podajemy, jaką minimalną ilość orenów (waluta wykorzystywana w grze Wiedźmin) musi dać Geralt.
 • Signet. Geralt może dać postaci pierścień:
- Action Param 1: Signet_Tag – atrybut ten zawiera tag (identyfikator) pierścienia, który Geralt, czyli gracz, musi dać,
- Action Param 2: Unknown_Signet_Script – atrybut ten zawiera skrypt, który będzie uruchomiony, gdy Geralt będzie próbował dać nieznany pierścień.
 • Sleep. Wypoczynek. Geralt może zapłacić postaci, dzięki czemu będzie mógł wypocząć:
- Action Param 1: Price – atrybut ten zwiera cenę, za którą Geralt, czyli gracz, będzie mógł wypocząć.
 • Store. Schowek Geralta, czyli gracza. To tu może przechowywać niepotrzebne rzeczy. Więcej na ten temat zostało napisane w innym rozdziale podręcznika.
 • SwordUpgrade. Postać posiada kuźnię. Więcej na ten temat napisano w innym rozdziale podręcznika.
 • Trade. Postać posiada sklep. Więcej na ten temat napisano w innym rozdziale podręcznika.


Zapisanie pliku .DLG[]

Wracamy do naszego Józka i konwersacji dla niego. Musimy ją zapisać. Z menu File wybieramy Save as....

Entertainment18

Otworzy się standardowe okno systemu Windows służące do zapisywania plików. Konwersację musimy zapisać w folderze \Dialogues\. Przechodzimy do tego folderu, wpisujemy nazwę jozek_rozmowa' i klikamy w przycisk Zapisz. Przypominam, że nazwa pliku nie może być dłuższa niż 16 znaków. W innym przypadku D'jinni nie będzie jej widział. Proszę też zwrócić uwagę, że przy zapisywaniu pliku będziemy zapisywać go w formacie .dlg:

Entertainment19

Jeżeli widnieje tam inny typ pliku, oznacza to, iż prawdopodobnie chcemy zapisać zawartość innego otwartego okna. Przed zapisaniem konwersacji upewnijcie się, że aktywnym oknem jest okno new conversation. Jeżeli pozostanie nieaktywne, to pasek tytułu będzie w kolorze szarym:

Entertainment20

Inny kolor paska niż szary oznacza, że okno jest aktywne:

Entertainment21

Gwiazdka widniejąca przed nazwą okna w pasku tytułowym oznacza, że plik nie został zapisany od czasu wprowadzenia ostatniej zmiany.


Przypisanie konwersacji do szablonu postaci[]

Pozostało nam przypisać konwersację do Józka. Ponieważ jest to postać niezależna, a nie fabularna, konwersację tę przypiszemy do szablonu Józka. Posłużymy się eksploratorem zasobów (ang. resources explorer). Dla przypomnienia - aby otworzyć eksplorator zasobów, musimy z menu View wybrać Utility Windows -> Resources Explorer:

Entertainment22

Z lewej strony ekranu otworzy się okno Resources Explorer:

Entertainment23

Szablon Józka zapisaliśmy do folderu \Data\Templates\Characters\Commoners\ pod nazwą nasz_jozek.utc. Aby otworzyć ten plik rozwijamy gałąź Templates klikając w mały znak '+' obok nazwy folderu:

Entertainment24

Potem rozwijamy kolejną gałąź, tym razem Characters ponownie klikając w mały znak '+' obok nazwy folderu:

Entertainment25

Dalej rozwijamy gałąź Commoners klikając w mały znak '+' obok nazwy folderu:

Entertainment26

Teraz klikamy dwukrotnie w plik nasz_juzek.utc:

Entertainment27

Z prawej strony ekranu otworzy się okno nasz_jozek.utc:

Entertainment28

Teraz klikamy w małą żółtą ikonę w prawej kolumnie obok atrybutu Conversation w grupie Statistics:

Entertainment29

Otworzy się standardowo okno systemu Windows służące do wczytywania plików. Przechodzimy do folderu \Data\Dialogues\ i wczytujemy plik jozek_rozmowa.dlg. W ten sposób przypisaliśmy konwersację do szablonu Józka:

Entertainment30


Dodanie do szablonu postaci przedmiotu "oreny"[]

Musimy zrobić coś jeszcze, a mianowicie dać Józkowi oreny (waluta wykorzystywana w grze Wiedźmin). W innym przypadku Józek odmówi gry z nami. Otwieramy jego ekwipunek. Aby zmienić ustawienie, klikamy w niebieską ikonę w prawej kolumnie obok atrybutu Inventory Contents:

Entertainment31

Otworzy się okno Inventory Contents:

Entertainment32

Rozwijamy kategorię Valuables na panelu Available Items poprzez kliknięcie małego znaku '+' obok kategorii:

Entertainment33

Przeciągamy teraz przedmiot Orens (it_gold_002.uti):

Entertainment34

trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki, na panel Repository:

Entertainment35

Potem puszczamy lewy klawisz myszki. Możemy powtórzyć czynność kilka razy. Dzięki temu Józek będzie miał więcej orenów:

Entertainment36

Na koniec klikamy w przycisk OK w oknie Inventory Contents. Pozostaje nam jeszcze zapisać zaktualizowaną wersję pliku nasz_jozek.utc. To, że coś zostało zmienione w pliku i nie zapisane, jest oznaczone w postaci gwiazdki umieszczonej przed nazwą okna nasz_jozek.utc:

Entertainment37

Aby zapisać plik pod tą samą nazwą, czyli nasz_jozek.utc, z menu File wybieramy Save nasz_jozek.utc:

Entertainment38

Jeżeli nie ma Save nasz_jozek.utc lub widnieje tam inna nazwa pliku, oznacza to, że okno nasz_jozek.utc nie jest aktywne. Aby je uaktywnić, wystarczy kliknąć w nazwę okna nasz_jozek.utc i ponownie z menu File wybrać Save nasz_jozek.utc. To wszystko. Konwersacja dla Józka jest gotowa i przypisana.

Advertisement