Djinni Wiki PL
Advertisement
void SetTime(int nHour, int nMinute = 0, int nSecond = 0, int nMillisecond = 0);

Plik do załączenia: (nie wymagany)
Parametry:

  • nHour - liczba naturalna, godzina
  • nMinute - liczba naturalna, minuta (domyślnie = 0)
  • nSecond - liczba naturalna, sekunda (domyślnie = 0)
  • nMillisecond - liczba naturalna, milisekunda (domyślnie = 0)


Sposób działania[]

Ustawia czas w świecie gry. Zegar ma następujące zakresy:

  • nHour: od 0 do 23 włącznie
  • nMinute: od 0 do 59 włącznie
  • nSecond: od 0 do 59 włącznie
  • nMillisecond: od 0 do 999 włącznie

Ustawienie to zawsze jest przesunięciem czasu do przodu, tzn. jeśli ustawi się godzinę wcześniejszą niż jest obecnie w świecie gry, to nastąpi również zmiana daty o jeden dzień do przodu. Przykładowo, jeśli jest godz. 18:00, a ustawi się nową godz. 13:00, to w grze będzie godz. 13:00 i kolejny dzień.

Aby przesunąć czas o kilka dni do przodu, można używać wartości większych od zakresu zegara, np. SetTime(62,250,10,10) spowoduje zmianę daty o dwa dni do przodu i zegar w świecie gry zostanie ustawiony na godzinę 18:10.010).

UWAGA: W Wiedźminie raczej to nie działa, tzn. przesuwany jest maksymalnie jeden dzień do przodu. Jeśli chcesz zmienić kalendarz o kilka dni do przodu, użyj funkcji GetCalendarDay, by pobrać bieżący dzień, dodaj do niego liczbę większą niż 1 i użyj SetCalendar, by ustawić nową datę.


Przykłady[]

void main()
{
 	SetTime(13,20);
}

- zakładając, że w grze jest godzina 0:00:00, ustawia zegar w świecie gry na godzinę 13:20:00.000.


Zobacz również[]

Advertisement