Djinni Wiki PL
Advertisement

W tym podrozdziale zajmiemy się tworzeniem sklepu. Tak naprawdę tworzenie sklepu niewiele różni się od tworzenia magazynu.


Tworzymy nowy szablon sklepu. W tym celu z menu File wybieramy New -> Template -> Shop (.utm):

Shop01

Z prawej strony ekranu otworzy się okno new shop template:

Shop02

Jest to okno z atrybutami szablonu sklepu. Tu ważna uwaga. W grupie General ustawiamy atrybut Is Storage na False. Klikamy w prawej kolumnie obok atrybutu Is Storage:

Shop03

To bardzo ważne. Jeżeli ten atrybut ustawimy na True to zamiast sklepu uzyskamy magazyn. W atrybucie Name wpisujemy nazwę Sklep. Klikamy w prawej kolumnie obok atrybutu Name, wpisujemy tekst i naciskamy klawisz ENTER.

Shop04

Ważnym elementem tworzenia sklepu jest atrybut Inventory contents w grupie Attributes. Klikamy w małą czerwoną ikonę w prawej kolumnie obok atrybutu Inventory contents:

Shop05

Otworzy się okno Inventory Contents:

Shop06

Za pomocą tego okna dodajemy przedmioty, które mają znaleźć się w sklepie. W jaki sposób dodawać przedmioty, zostało opisane w innym rozdziale podręcznika. Po dodaniu przedmiotów klikamy w przycisk OK w oknie Inventory Contents. Przyjrzyjmy się teraz atrybutom w grupie Profiles:

Shop07

To za pomocą tych atrybutów ustalamy ceny przedmiotów. Przedmioty w grze wiedźmin podzielone są na 23 profile. Każdy z tych profili odpowiada za cenę danego przedmiotu. I tak:

- Profile – Weapon – cena broni,
- Profile – Armor – cena zbroi,
- Profile – Food – cena jedzenia,
- Profile Alcohol – cena alkoholu,
- Profile – WitcherAlchemy – cena przedmiotów alchemii wiedźminśkiej,
- Profile – Ingredient – cena składników,
- Profile – Value – cena przedmiotów wartościowych,
- Profile – Book – cena książek,
- Profile – Illegal – cena przedmiotów nielegalnych,
- Profile – Trophy – cena trofeów,
- Profile – MonsterIngredient – cena składników potworów,
- Profile – SilverSwod – cena srebrnych mieczy,
- Profile – Dice – cena kości,
- Profile – WeaponUp – cena przedmiotów służących do ulepszania broni,
- Profile – flower – cena kwiatów,
- Profile – cloth – cena ubrań,
- Profile – torch – cena pochodni,
- Profile – powder – cena prochu,
- Profile – grease – cena tłuszczu,
- Profile – herb – cena ziół,
- Profile – AlcoholStrong – cena mocnego alkoholu,
- Profile – Alchemy – cena alchemii,
- Profile – Candy – cena świeczek.


Aby ustawić cenę profilu przedmiotów klikamy w prawej kolumnie obok danego profilu. Dla przykładu, jeżeli chcemy ustawić cenę broni, klikamy w prawej kolumnie obok atrybutu Profile – Weapon:

Shop08

I wybieramy odpowiednią opcję. Znaczenie poszczególnych opcji:

- Default – przedmioty są sprzedawane za pełną cenę, skupowane za 1/5 ceny,
- Unavailable – przedmioty nie mogą być sprzedawane i skupowane,
- VeryAdverse – przedmioty są sprzedawane za pełną cenę, skupowane za 1/100 ceny,
- Adverse – przedmioty są sprzedawane za pełną cenę, skupowane za 1/10 ceny,
- Advantageous – przedmioty są sprzedawane za pełną cenę, skupowane za 1/2 ceny,
- VeryAdvantageous – przedmioty są sprzedawane i skupowane za pełną cenę,
- BuyOnlyDefault – przedmioty są sprzedawane za pełną cenę, nie są skupowane.


Po ustawieniu cen przedmiotów z danego profilu możemy zapisać szablon sklepu. W tym celu z menu File wybieramy Save As...:

Shop09

Otworzy się standardowe okno systemu Windows służące do zapisywania plików. Przechodzimy do folderu \Data\Templates\Shops\ (to w tym folderze zapisane są wszystkie szablony sklepów i magazynów) wpisujemy nazwę nasz_sklep i klikamy w przycisk Zapisz.


Dla przypomnienia, nazwa pliku nie może być dłuższa niż 16 znaków. W innym przypadku edytor D’jinni nie będzie widział tego pliku. Proszę też zwrócić uwagę, że przy zapisywaniu pliku będziemy zapisywać go w formacie .utm:

Shop10

Jeżeli widnieje tam inny typ pliku oznaczać to może, iż prawdopodobnie chcemy zapisać zawartość innego otwartego okna. Przed zapisaniem szablonu sklepu upewnijcie się, że aktywnym oknem jest okno new shop template. Jeżeli to okno pozostanie nieaktywne to pasek tytułu będzie w kolorze szarym:

Shop11

Inny kolor paska niż szary oznacza, że okno jest aktywne:

Shop12

Gwiazdka widniejąca przed nazwą okna w pasku tytułowym oznacza, że plik nie został zapisany od czasu wprowadzenia ostatniej zmiany.


Teraz musimy stworzony szablon sklepu przypisać do szablonu postaci. Również i tu posłużymy się postacią Józka. Otwieramy eksplorator zasobów. Z menu View wybieramy Utility Windows -> Resources Explorer:

Shop13

W oknie eksploratora zasobów rozwijamy gałąź Data -> Templates -> Character -> Commoners i klikamy dwukrotnie w plik nasz_jozek.utc:

Shop14

Z prawej strony ekranu otworzy się okno z atrybutami szablonu postaci. W prawej kolumnie obok atrybutu Store w grupie Special klikamy w małą żółtą ikonę:

Shop15

Otworzy się standardowe okno systemu Windows służące do wczytywania plików. Przechodzimy do folderu \Data\Templates\Shops\ (tam zapisaliśmy szablon sklepu), zaznaczamy plik nasz_sklep.utm i klikamy w przycisk Otwórz. Szablon sklepu zostanie przypisany do szablonu postaci:

Shop16

Musimy jeszcze zapisać zmiany w szablonie postaci Józka. W tym celu z menu File wybieramy Save nasz_jozek.utc:

Shop17

Jeżeli nie ma Save nasz_jozek.utc lub widnieje tam inna nazwa pliku oznacza to, że okno nasz_jozek.utc nie jest aktywne w tym momencie. Aby je uaktywnić wystarczy kliknąć w nazwę okna nasz_jozek.utc i ponownie z menu File wybrać Save nasz_jozek.utc.


Teraz musimy dodać możliwość wybrania magazynu podczas konwersacji z Józkiem. Ponownie posłużymy się eksploratorem zasobów. Rozwijamy gałąź Data -> Dialogues i dwukrotnie klikamy w plik jozek_rozmowa.dlg:

Shop18

Otworzy się okno z konwersacją Józka:

Shop19

Teraz klikamy lewym, a potem prawym przyciskiem myszki w węzeł „Zagramy?” i z menu wybieramy Create Dialog Replay:

Shop20

Teraz klikamy lewym przyciskiem myszki w ten pusty węzeł i przechodzimy do okna właściwości zawierającego atrybuty węzła konwersacji. Klikamy w prawej kolumnie obok atrybutu ConvType w grupie Node Text i wybieramy opcję Gameplay:

Shop21

W grupie Node Text pojawią się nowe atrybuty. Klikamy w prawej kolumnie obok atrybutu Action Type i wybieramy opcję Trade:

Shop22

Pusty węzeł automatycznie zmieni się na „Pokaż mi swoje towary.”:

Shop23

Pozostało nam zapisanie zmian w konwersacji Józka. W tym celu z menu File wybieramy Save jozek_rozmowa.dlg:

Shop24

Jeżeli nie ma Save jozek_rozmowa.dlg lub widnieje tam inna nazwa pliku oznacza to, że okno jozek_rozmowa.dlg nie jest aktywne. Aby je uaktywnić, wystarczy kliknąć w nazwę okna jozek_rozmowa.dlg i ponownie z menu File wybrać Save jozek_rozmowa.dlg.


To wszystko. Teraz, gdy uruchomimy nasz moduł i porozmawiamy z Józkiem, dodatkowo będziemy mogli z nim pohandlować.

Advertisement