Djinni Wiki PL
Advertisement

Formaty dla modeli, tekstur, dźwięków oraz fizyki[]

Podczas przeglądania folderów edytora D’jinni oraz gry Wiedźmin można spotkać jeszcze inne formaty plików. Są one mniej ważne dla nas tzn. osób tworzących moduły, jednak bardzo istotne dla edytora bądź gry. Formaty takie to:

  • Modele:
- .mdl – pliki te zawierają modele 3D stworzone w programie 3D Studio MAX. Pliki te zawierają zarówno modele postaci, zwierząt, obszarów itp., ale też modele używane przez interfejs graficzny gry,
- .mdv – pliki te zawierają „wirtualne animacje”. Pliki te mają taką samą nazwę jak dany plik .mdl. Jeżeli takowy plik .mdv dla pliku .mdl nie istnieje, oznacza to, że dany model nie zawiera „wirtualnych animacji”,
- .mde – pliki te zawierają zdarzenia takie jak np. dźwięk dla animacji,
- .mda – pliki te zawierają animacje,
- .wok – pliki te zawierają nawigacje i kolizje modeli, używane są tylko i wyłącznie przez obszary (ang. area),
- .pkw, .dwk – pliki te zawierają kolizje geometrii dla obiektów dekoracyjnych (ang. placeable) i drzwi (ang. door),
- .set – pliki te zawierają obszary (ang. area), informacje o użytym modelu 3D dla obszaru, typie zastosowanej na obszarze trawy (ang. grass) itp.
  • Tekstury:
- .tga – jest to podstawowy format nieskompresowanych plików graficznych wykorzystywanych przez edytor D’jinni i grę Wiedźmin,
- .dds – jest to podstawowy format skompresowanych plików graficznych wykorzystywanych przez edytor D’jinni i grę Wiedźmin,
- .bmp – ten rodzaj plików graficznych jest wykorzystywany tylko do tworzenia map obszarów (są to mapy, które gracz widzi po przejściu do dziennika), pliki te muszą byd zapisane w formacie 8 bitowym tzn. 256 kolorowe,
- .txi – pliki w tym formacie nie są plikami graficznymi, ale zawierają dodatkowe dane to jest filtry itp. zastosowane dla danego pliku graficznego, plik taki ma taką samą nazwę jak dany plik graficzny,
  • Dźwięki:
- .mp3 – plik dźwiękowy w formacie mp3 (skompresowany),
- .wav – plik dźwiękowy w formacie wav (nieskompresowany),
- .ogg – plik dźwiękowy w formacie ogg (skompresowany),
- .say – pliki w tym formacie nie są plikami dźwiękowymi, zawierają informacje dla ruchu ust postaci używane podczas konwersacji z postaciami, plik taki ma taką samą nazwę jak dany plik dźwiękowy.
  • Fizyka:
- .ka – pliki w tym formacie zawierają dane na temat fizyki, są to pliki wykorzystywane przez system fizyczny Karma stosowany w grze Wiedźmin,
- .psk – pliki w tym formacie zawierają fizyczną symulację, są to pliki w formacie używanym przez engine Unreal.


Archiwa .BIF oraz przeciążanie plików[]

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o plikach w formacie .bif – są to tzw. pliki archiwalne podobne do plików .zip czy .rar. Jest to format wymyślony przez twórców gry Wiedźmin. W plikach tych zawarte są wszystkie inne pliki, dla przykładu pliki dźwiękowe zapisane są w sounds.bif.


Warto też dodać o przeciążaniu plików stosowanym przez edytor D’jinni jak i grę Wiedźmin. Przeciążanie plików łatwiej będzie zrozumieć na przykładzie. Wykorzystamy sounds.bif. Załóżmy, że w nim zawarty jest inny plik o nazwie strzał.wav (dźwięk wystrzału z łuku). Gdy teraz stworzymy plik o takiej samej nazwie tj. strzał.wav i umieścimy w folderze z edytorem D’jinni, powstanie konflikt nazw, bo przecież jeden o takiej nazwie już istnieje – zapisany jest w sounds.bif. Jednak nic się nie stanie, właśnie nastąpi przeciążenie plików. Luźny plik strzał.wav ma większy priorytet niż strzał.wav zapisany w sounds.bif. Jest to dla nas, tzn. osób tworzących moduły do gry Wiedźmin, bardzo dobra informacja, ponieważ możemy stworzyć własne pliki przeciążając nimi te zapisane w .bifach. Tym samym nie uszkodzimy oryginałów.

Advertisement