Djinni Wiki PL
Advertisement

System odradzania postaci fabularnych - Story NPC Spawn Set[]

W niniejszym podrozdziale nauczymy się definiować zachowania naszych postaci, a także czas i miejsce, gdzie dana postać ma pojawić się w grze. System odradzania postaci (ang. spawn set) stworzony przez autorów gry Wiedźmin jest naprawdę fajnie, a przede wszystkim pomysłowo zorganizowany. Każdej postaci można zdefiniować, o której godzinie ma pojawić się w grze, w jakim miejscu ma się pojawić, jakie czynności ma wykonywać itp. Tej samej postaci można zmienić definicję czasu oraz wykonywanych czynności a także miejsce, w którym ponownie ma się pojawić. Dzięki takiemu zastosowaniu możemy stworzyć postać, która o godzinie 7:00 pojawi się w grze, w miejscu kuźnia. Do godziny 15:00 będzie pracować w kuźni wykuwając miecze i zbroje. Ta sama postać o godzinie 15:00 pójdzie sobie do karczmy, gdzie wypije trunek i zagra w kości. O godzinie 20:00 uda się do domu, gdzie położy się spać. Następnego dnia wstanie o godzinie 7:00 i ponownie uda się do kuźni. Możliwości są praktycznie nieograniczone.


Na wstępie tego rozdziału zostało opisane, że postacie w grze Wiedźmin można podzielić na 3 kategorie:

  • postacie fabularne (ang. NPC),
  • niezależne, czyli plebejusze (ang. commoner), do których można zaliczyć mieszkańców miast,
  • potwory.


Na początek zajmiemy się bohaterami fabularnymi. Postać taka ma swoje imię, indywidualne cechy, miejsca, w których przebywa podczas różnych etapów gry, dialogi, które wypowiada w określonych sytuacjach itp. Jest unikalna. Raz zabita postać fabularna już nigdy nie pojawi się w grze. Bohaterowie fabularni mają trochę inny system odradzania się niż pozostali (plebejusze, a także potwory). Na wstępie zostanie opisane w jaki sposób tworzy się system odradzania postaci fabularnej. Naszym bohaterem fabularnym jest Zygfryd. To właśnie dla niego stworzymy taki system. Aby stworzyć system odradzania postaci fabularnych musimy z menu File wybrać New -> Story NPC (.npc):

Spwns001

Otworzy się okno New story npc:

Spwns002

Okno jest bardzo długie i można je przesuwać za pomocą paska przewijania znajdującego się na dole ekranu. Podzielone jest na kilka kolumn. W tym miejscu zostanie opisane, co oznacza dana kolumna oraz jak dodawać nowe wpisy.Komentarz - Comment[]

W polu Comment możemy wpisać cokolwiek. Jest to pole przeznaczone na komentarz. Najlepiej umieścić tu krótką charakterystykę naszej postaci tak, abyśmy pamiętali, co to za postać. Aby dodać wpis trzeba dwukrotnie kliknąć białe pole obok słowa Comment:

Spwns003

Dla naszego Zygfryda wpisać możemy 'Zygfryd – zakonnik, zleceniodawca':

Spwns004

Po wpisaniu tekstu naciskamy klawisz ENTER.Faza fabularna - Story Phase[]

Każda postać fabularna (ang. NPC – Non Player Character) działa na zasadzie faz fabularnych (ang. story phase). Za pomocą skryptów czy też w zadaniach (ang. quest) można zmieniać fazę fabularną, co spowoduję zmianę zachowania bohatera (o ile postać taka miała zdefiniowanych kilka faz). W każdej fazie fabularnej musimy zdefiniować czynności, które postać ma wykonać, ustawić identyfikatory punktów odradzania (ang. spawn point), czyli miejsc, w których pojawi się i zniknie, a także identyfikatory punktów akcji (ang. action point), czyli miejsc, w których będzie wykonywała zdefiniowane czynności. O punktach odradzania i punktach akcji można przeczytać w innym rozdziale podręcznika.


Każda postać fabularna może mieć nieograniczoną liczbę faz fabularnych. W każdej fazie możemy od nowa zdefiniować czynności, które ma wykonać, ustawić identyfikatory punktów odradzania itd. W ten sposób możemy zdefiniować działanie postaci fabularnej dla całej gry. Aby dodać nową fazę fabularną klikamy prawym przyciskiem myszki w kolumnie Story Phase:

Spwns005

Z menu wybieramy Add Story Phase:

Spwns006

W ten sposób dodaliśmy nową fazę fabularną:

Spwns007

Najpierw nadamy nazwę nowej fazie fabularnej. Nazwa fazy powinna być prosta i intuicyjna, ponieważ nazwy tej będziemy używać wszędzie tam, gdzie będziemy chcieli zmienić fazę fabularną dla postaci. Aby nadać nazwę fazie klikamy dwukrotnie w polu pod kolumną Story Phase:

Spwns008

Ponieważ Zygfryd w naszym opowiadaniu będzie zleceniodawcą, wpisujemy tam po prostu słowo 'zlecenie':

Spwns009Faza odradzania - Spawn Phase[]

Następnym krokiem będzie dodanie fazy odradzania (ang. spawn phase). Ten typ fazy przeważnie odpowiada za różne pory dnia, w których postać wykonuje swoje czynności. Każda faza fabularna może mieć kilka faz odradzania. Aby dodać nową klikamy prawym przyciskiem myszki w polu pod kolumną Spawn Phase:

Spwns010

Z menu wybieramy Add Spawn Phase:

Spwns011

W ten sposób dodaliśmy nową fazę odradzania – pojawił się nowy wiersz w fazie fabularnej 'zlecenie':

Spwns012

Obecnie nasza faza fabularna 'zlecenie' posiada dwie fazy odradzania. Ponieważ w naszym opowiadaniu Zygfryd będzie miał tylko jedną taką fazę, drugą możemy usunąć. Aby zmienić ustawienie klikamy prawym przyciskiem myszki w polu fazy odradzania, którą chcemy usunąć, a ponieważ chcemy usunąć ostatnio dodaną, klikamy w drugim polu pod kolumną Spawn Phase:

Spwns013

Z menu wybieramy Delete Spawn Phase:

Spwns014

W ten sposób usunęliśmy niepotrzebny nam element.


Każda nowo stworzona faza fabularna (ang. story phase) zawiera już jedną fazę odradzania (ang. spawn phase). Teraz nadamy jej nazwę. W tym celu klikamy dwukrotnie w polu pod kolumną Spawn Phase:

Spwns015

Wpisujemy tu 'oczekiwanie' i naciskamy klawisz ENTER. W ten sposób mamy fazę fabularną 'zlecenie', w której znajduje się jedna faza odradzania 'oczekiwanie':

Spwns016Czas rozpoczęcia fazy - Start Time[]

Kolejnym krokiem będzie ustalenie godzin, w których postać fabularna będzie wykonywała swoje czynności. Robimy to wpisując odpowiedni czas w kolumnie Start Time, która określa godzinę rozpoczęcia danej fazy odradzania i End Timie, która określa godzinę zakończenia danej fazy odradzania. W tym przedziale czasowym postać fabularna będzie wykonywać czynności, które później określimy.


Aby ustalić czas rozpoczęcia fazy odradzania, klikamy dwukrotnie w polu pod kolumną Start Time:

Spwns017

Godzinę możemy wpisać za pomocą klawiatury lub małych strzałek znajdujących się z prawej strony kolumny:

Spwns018

Pozostawimy godzinę 00:00:00. Po jej wprowadzeniu naciskamy klawisz ENTER.Czas zakończenia fazy - End Time[]

Podobnie postępujemy z ustaleniem czasu zakończenia fazy odradzania, z tą jednak różnicą, że godzinę wpisujemy w kolumnie End Time. Domyślną godziną jest 06:00:00. Gdybyśmy ją zostawili, nasz Zygfryd odrodziłby się (ang. spawn) o godzinie 00:00:00, a o godzinie 06:00:00 zniknął (ang. despawn). Nie zupełnie o to nam chodzi. W naszej przygodzie Zygfryd ma być dostępny przez cały czas, bez względu na porę dnia i nocy. Aby to osiągnąć, zarówno czas rozpoczęcia fazy odradzania jak i czas zakończenia fazy jest ustawiony na godzinę 00:00:00. Klikamy dwukrotnie w polu pod kolumną End Time:

Spwns019

Wpisujemy godzinę 00:00:00:

Spwns020

Po wpisaniu godziny naciskamy ENTER. Przy ustawianiu czasu należy pamiętać o tym, że nie mogą zachodzić na siebie pory różnych faz odrodzeń, bo żadna postać nie może być w dwóch różnych fazach odradzania jednocześnie.Skrypt do odradzania - OnSpawn Script[]

W tej kolumnie przypisujemy skrypt, który zostanie wykonany za każdym razem, gdy postać fabularna odrodzi się w grze. W przypadku naszego Zygfryda taki skrypt jest niepotrzebny, ale mimo wszystko zostanie opisane jak to zrobić. W celu przypisania skryptu klikamy dwukrotnie w polu pod kolumną OnSpawn Script:

Spwns021

Otworzy się okno Select:

Spwns022

Okno to wyświetla listę wszystkich dostępnych w grze skryptów. Lista wyświetlona jest w postaci drzewka i odzwierciedla strukturę folderu \Data\Scripts\ (wszystkie skrypty zapisane są w folderze \Data\Scripts\). Aby rozwinąć gałąź drzewka wystarczy kliknąć w mały znak '+':

Spwns023

Aby zwinąć gałąź wystarczy kliknąć w mały znak '–':

Spwns024

Po znalezieniu interesującego nas skryptu klikamy w niego dwukrotnie. Dla przykładu przypiszmy Zygfrydowi skrypt 2city:

Spwns025

Po dwukrotnym kliknięciu w skrypt 2city pojawi się on w polu pod kolumną OnSpawn Script:

Spwns026

Aby usunąć skrypt ponownie dwukrotnie klikamy w polu pod kolumną OnSpawn Script, ale tym razem w oknie Select, które się otworzy klikamy dwukrotnie w opcję <Delete> znajdującą się na samej górze listy:

Spwns027

Wcześniej przypisany skrypt 2city zostanie usunięty. W ten właśnie sposób usuwa się przypisane wcześniej skrypty. Dla każdej fazy odradzania (ang. spawn phase) można przypisać inny skrypt.Szablon postaci - Template[]

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest dodanie szablonu postaci. To właśnie w tym miejscu przypiszemy wcześniej stworzony przez nas szablon postaci. Zasada przypisywania jest praktycznie taka sama, jak w przypadku przypisywania skryptu. Klikamy dwukrotnie w polu pod kolumną Template. Otworzy się okno Select:

Spwns028

Tym razem w oknie tym znajduje się lista wszystkich szablonów postaci. Szablony wyświetlają się w postaci drzewka i są odzwierciedleniem folderu \Data\Templates\ (dlatego tak ważne było, aby zapisywać szablony postaci w folderach znajdujących się w \Data\Templates\). Szablon Zygfryda zapisaliśmy w folderze \Data\Templates\Characters\NPC\. Znajdujemy szablon nasz_zygfryd i klikamy w niego dwukrotnie:

Spwns029

W ten sposób przypisaliśmy szablon postaci nasz_zygfryd do fazy fabularnej 'zlecenie':

Spwns030

Przypisanego szablonu postaci nie można już usunąć z systemu odradzania postaci, można jedynie zmienić go na inny. Postać fabularna (ang. NPC, Non Player Character) może mieć w każdej fazie odradzania (ang. spawn phase) inny szablon postaci, ale żeby zmiana była widoczna w grze, postać musi ponownie się odrodzić (ang. respawn), czyli zniknąć i pojawić się na nowo. Może się to wiązać z ponownym wejściem gracza do danej lokacji.Dialogi - Dialogs[]

O tworzeniu konwersacji (ang. conversation) można przeczytać w innym rozdziale podręcznika poświęconym właśnie temu zagadnieniu. Konwersacja to po prostu dialog między dwoma lub więcej postaciami. Zygfryd będzie miał przypisaną konwersację, ale zrobimy to później. W tym momencie zostanie tylko przedstawione jak przypisać plik z konwersacją do systemu odradzania postaci. Robi się to tak samo jak w przypadku przypisywania skryptu czy szablonu postaci. Wystarczy dwukrotnie kliknąć w polu pod kolumną Dialogs:

Spwns031

Otworzy się znane już okno Select:

Spwns032

Okno wyświetla listę dialogów, a one ukazane są w postaci drzewka i są odzwierciedleniem folderu \Data\Dialogues\ (to właśnie w tym folderu zapisywane są wszystkie konwersacje, czyli dialogi). Aby przypisać interesujący nas dialog wyszukujemy go na liście i klikamy w niego dwukrotnie. Dla przykładu przypiszemy Zygfrydowi dialog cn_boy01:

Spwns033

Wybrany dialog pojawi się w polu pod kolumną Dialogs:

Spwns034

Ponieważ dialog ten jest niepotrzebny, ponownie klikamy dwukrotnie w polu pod kolumną Dialogs i w oknie Select wybieramy opcję <Delete>:

Spwns035

Spowoduje to usunięcie dialogu. Postać fabularna w każdej fazie odradzania (ang. spawn phase) może mieć przypisane różne pliki z konwersacją, dlatego też postaciom takim nie przypisuje się dialogów w szablonie postaci (ang. template).Kategorie odradzania - Spawn Categories[]

Następna kolejna ważna rzecz, czyli dodanie kategorii odradzania (ang. spawn categories). Jest to po prostu identyfikator, za pomocą którego postać fabularna będzie wiedziała w którym punkcie odradzania (ang. spawn point) ma się pojawić i/lub zniknąć. Aby dodać kategorię odradzania klikamy prawym przyciskiem myszki w polu pod kolumną Spawn Categories:

Spwns036

Z menu wybieramy Add Category:

Spwns037

W ten sposób dodaliśmy nową kategorię odradzania. Musimy nadać jej nazwę. Klikamy dwukrotnie w polu, które właśnie zostało dodane pod kolumną Spawn Categories:

Spwns038

Dla Zygfryda kategorię odradzania nazwiemy spawn_zygfryd. Wpisujemy więc taką nazwę i naciskamy klawisz ENTER. W ten sposób kategoria odradzania została nazwana:

Spwns039

Aby Zygfryd mógł odrodzić się w grze musimy później stworzyć punkt odradzania (ang. spawn point) o takim samym identyfikatorze, czyli spawn_zygfryd. O punktach odradzania zostało napisane w innym rozdziale podręcznika.


Każda postać fabularna może mieć dowolną ilość kategorii odradzania (ang. spawn categories) w każdej fazie odradzania (ang. spawn phase). Dodajmy Zygfrydowi jeszcze jedną kategorię. Ponownie klikamy prawym przyciskiem myszki pod kolumną Spawn Categories i z menu wybieramy Add Category. Pojawi się kolejne pole:

Spwns040

W zasadzie druga kategoria odradzania Zygfrydowi jest niepotrzebna, więc możemy ją usunąć. Aby usunąć kategorię odradzania klikamy prawym przyciskiem myszki w drugim polu pod kolumną Spawn Categories:

Spwns041

Z menu wybieramy Delete Category:

Spwns042

Spowoduje to usunięcie tej kategorii odradzania (ang. spawn categories).Lista czynności postaci - Action List[]

Teraz naszemu Zygfrydowi dodamy akcje, czyli czynności, jakie będzie wykonywał w danej fazie odradzania (ang. spawn phase). Tak naprawdę akcje to zbiór animacji, które w określonym momencie będą odtwarzane dla konkretnej postaci. Aby dodać akcję klikamy prawym przyciskiem myszki w polu pod kolumną Action List:

Spwns043

Z menu wybieramy Add Action:

Spwns044

Otworzy się okno Select:

Spwns045

W oknie tym znajduje się obszerna lista dostępnych akcji. Na liście wyszukujemy akcję w_h_pray (postać będzie się modlić) i klikamy w nią dwukrotnie:

Spwns046

Akcja pojawi się w kolumnie Action Name:

Spwns047

W kolumnie Probability pojawiła się wartość 50%. Oznacza to, że nasza postać ma 50% szansy na to, iż wylosuje i wykona właśnie tą a nie inną czynność tj. w_h_pray. Proszę pamiętać, że po wstawieniu wszystkich akcji, jakie postać będzie miała wykonywać w danej fazie odradzania (ang. spawn phase), suma wszystkich procentów musi się równać 100%. Ustalamy, że Zygfryd będzie miał tylko 5% szansy na wylosowanie akcji w_h_pray. W tym celu klikamy dwukrotnie w polu pod kolumną Probability:

Spwns048

Wpisujemy wartość 5 i naciskamy klawisz ENTER. Znaku % nie musimy wpisywać, ponieważ zostanie dodany automatycznie. Dodajmy kolejną akcję. Ponownie klikamy prawym przyciskiem myszki w kolumnę Action Name w wierszu fazy fabularnej 'zlecenie'. Tym razem po otworzeniu się okna Select zamknijmy je klikając w mały przycisk 'x':

Spwns049

W ten sposób została dodana pusta akcja:

Spwns050

Oczywiście tak tego nie możemy pozostawić. Aby ponownie otworzyć okno Select z listą akcji, klikamy w ostatnio dodane pole pod kolumną Actions List:

Spwns051

Ponownie otworzy się okno Select. Tym razem wyszukujemy akcję w_h_alarmed (postać rozgląda się naokoło) i klikamy w nią dwukrotnie:

Spwns052

Akcja pojawi się w kolumnie Action Name:

Spwns053

Dla tej akcji ustawimy 10% na jej wylosowanie i wykonanie przez Zygfryda. Klikamy dwukrotnie w kolumnę Probability obok akcji w_h_alarmed:

Spwns054

Wpisujemy wartość 10 i naciskamy klawisz ENTER.


Dodamy jeszcze trzy akcje o nazwach all_walkto1 – 35% szansy na wylosowanie, all_walkto2 – także 35% szansy na wylosowanie i w_h_borded – 15% szansy na wylosowanie. Jak to zrobić powinniście już wiedzieć. Cały zestaw akcji Zygfryda powinien wyglądać tak:

Spwns055

Jeżeli dodamy wszystkie wartości kolumny Probability wyjdzie 100%. To jest ważne i proszę o tym pamiętać. Zygfryd będzie chodził z miejsca na miejsce, od czasu do czasu przyklęknie i pomodli się, czasem rozglądnie się wokół siebie, a czasem przeciągnie ze znudzeniem. Jeżeli chcemy usunąć jakąś akcję klikamy w nią prawym przyciskiem myszki i z menu wybieramy Delete Action:

Spwns056

Dana akcja zostanie usunięta.Zapętlenie czynności postaci - Actions Looped[]

Ustawienie Actions Looped na True zapętli wykonywanie akcji znajdujących się w kolumnie Action Name. Dzięki temu nasz Zygfryd będzie w nieskończoność wykonywał te same czynności. Jeżeli Actions Looped ustawimy na False spowoduje to, że Zygfryd tylko raz wykona akcję, po czym pójdzie do punktu zniknięcia (ang. despawn point). Aby ustawić zapętlenie akcji klikamy dwukrotnie w polu pod kolumną Actions Looped:

Spwns057

Z menu wybieramy Yes:

Spwns058

co spowoduje ustawienie zapętlenia akcji:

Spwns059

W ten sposób zapętlimy wykonywanie akcji dla Zygfryda. Oczywiście, aby ten stan zmienić, klikamy ponownie prawym przyciskiem myszki w polu pod kolumną Actions Looped i z menu wybieramy No.Lista regionów odradzania - Regions List[]

Region odradzania (ang. spawn region) to po prostu identyfikator dla punktów akcji (ang. action point). O punktach akcji napisano w innym rozdziale podręcznika. Dzięki regionowi odradzania nasza postać będzie wiedziała, w których punktach akcji ma wykonywać wybrane przez nią czynności. Proszę pamiętać o tym, że punkt akcji, w których chcemy, aby postać wykonała wybraną akcję musi posiadać identyczną na swojej liście. Aby dodać nowy region odradzania klikamy prawym przyciskiem myszki w polu pod kolumną Regions List:

Spwns060

Z menu wybieramy Add Spawn Region:

Spwns061

W ten sposób dodaliśmy nowy region odradzania:

Spwns062

Musimy mu nadać jeszcze nazwę. Klikamy dwukrotnie w polu, które właśnie zostało dodane pod kolumną Regions List:

Spwns063

Dla naszego Zygfryda region odradzania nazwiemy action_zygfryd. Wpisujemy taką nazwę i naciskamy klawisz ENTER. Proszę pamiętać, że punkt akcji (ang. action point), w którym chcemy, aby Zygfryd wykonywał swoje czynności musi posiadać taką samą nazwę jak nazwa regionu odradzania. W każdej fazie odradzania (ang. spawn phase) postać może mieć dowolną liczbę kategorii odradzania. Aby dodać kolejną kategorię ponownie klikamy prawym przyciskiem myszki w kolumnie Regions List i z menu wybieramy Add Spawn Region. Pojawi się kolejne pole:

Spwns064

Aby usunąć niepotrzebny region odradzania (ang. spawn region) klikamy w niego prawym przyciskiem myszki i z menu wybieramy Delete Spawn Region:

Spwns065

Żądany region odradzania zostanie usunięty. W ten sposób dotarliśmy do końca tworzenia systemu odradzania dla bohaterów fabularnych.Zapisywanie systemu odradzania[]

Możliwe jest zapisanie wszystkich postaci fabularnych występujących w grze do jednego systemu odradzania postaci fabularnej, jednak nie jest to zalecane. Najlepiej dla każdego bohatera stworzyć oddzielny system. Musimy jeszcze taki system zapisać. W tym celu z menu File wybieramy Save As...:

Spwns066

Otworzy się standardowe okno systemu Windows służące do zapisywania plików. System odradzania postaci fabularnej musimy zapisać w folderze \Templates\NPCSpawn\ Przechodzimy do tego folderu, wpisujemy nazwę nasz_zygfryd i klikamy w przycisk Zapisz. Pamiętajcie, że nazwa pliku nie może być dłuższa niż 16 znaków. W innym przypadku D'jinni nie będzie jej widział. Proszę też zwrócić uwagę, że przy zapisywaniu pliku będziemy zapisywać go w formacie .npc:

Spwns067

Jeżeli widnieje tam inny typ pliku oznacza to, iż prawdopodobnie chcemy zapisać zawartość innego otwartego okna. Przed zapisaniem systemu odradzania naszej postaci upewnijcie się, że aktywnym oknem jest okno New story npc. Jeżeli to okno pozostanie nieaktywne, pasek tytułu będzie w kolorze szarym:

Spwns068

Inny kolor paska niż szary oznacza, że okno jest aktywne:

Spwns069

Gwiazdka widniejąca przed nazwą okna w pasku tytułowym oznacza, że plik nie został zapisany od czasu wprowadzenia ostatniej zmiany. Tak samo jak w przypadku zapisywania szablonów tak i tu zamiast wybierania Save as... z menu File, możemy wybrać Save new story npc, co pozwoli zapisać plik bezpośrednio do modułu. Nie róbcie jednak tego w tej chwili, ponieważ w niniejszym podręczniku nie korzystano z tej metody.

Advertisement