Djinni Wiki PL
AdvertisementSzablon nowej postaci[]

Powinieneś zacząc tworzenie nowej postaci od stworzenia pustego szablonu postaci. By to zrobić, użyj następujących opcji z menu D'Jinni'ego : File -> New -> Template -> Creature. W ten sposób powstanie pusty szablon. Część ustawień będzie miała domyślne wartości, jednak większość będziesz musiał uzupełnić sam.

Podstawowe informacje o postaci[]

Zrzut z ekranu na dole prezentuje część szablonu opisującego Alpę. Jak widać, większość pól jest już uzupełniona.

Alp template


First Name, Last Name: Te pola opisują postać. Tekst tutaj wpisany będzie wyświetlany nad postacią podczas gry. Istnieje również możliwość wyboru języka wpisanego tekstu.

Tag: Tutaj należy umieścić flagi opisujące postać. Zawartość tego pola używana jest głównie w skryptach.

Comment: Pole na komentarz. Jego zawartość nie jest używana przez grę.

Appearance: Tutaj możesz określić wygląd postaci. Wybierz jeden z dostępnych modeli.

Level: To pole określa poziom doświadczenia postaci. Poziom jest bardzo ważny, gdy przyznajesz punkty doświadczenia po zabiciu postaci. Jeżeli poziom postaci jest wyższy od poziomu gracza, gracz otrzymuje dodatkowe punkty doświadczenia. Jeżeli poziom postaci jest niższy, ilość otrzymywanego doświadczenia jest redukowana, aż do minimalnej wartości równej 1.

Race: Określa rasę postaci. Wybiera się ją z listy.

Gender: Określa płeć postaci. Wybiera się ją z listy.

Experience Value, Experience: Te pole określają bazową liczbę punktów doświadczenia, które otrzymujesz po zabiciu postaci. Wartość ta jest modyfikowana przez odpowiedni czynnik, którego wartość wynika z różnicy pomiędzy poziomami zabitej postaci i gracza. Liczby w tych dwóch polach powinny być identyczne.

Movement Rate: Określa szybkość postaci. Wybiera się ją z listy.

Perception Range: Określa zasięg percepcji postaci. Jeżeli gracz znajdzie się w zasięgu percepcji postaci, postać podejmie działania opisane w polu Profiles. Wybiera się go z listy.

Profiles: Określa okcję, które podejmuje postać. Zależą one od konkretnych okoliczności oraz od działań gracza. Wartość tego pola zawiera liczbę flag wybranych z listy.

Kolejne punkty będą opisywać najważniejsze ustawienia: 

Abilities: Określają statystyki postaci. Definicja odbywa się poprzez wybór odpowiednich zdolności z okna dialogowego. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis.

Inventory Contents: Określa ekwipunek postaci. Używa osobnego okna dialogowego.

Combat Styles: Określa styl walki postaci. Definicja odbywa się poprzez ustawianie odpowiednich wartości w osobnym oknie dialogowym. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis.

'Conversation: To pole zawiera nazwę pliku dialogów, który będzie używany podczas interakcji z postacią. '

Voice Set: To pole zawiera nazwę pliku zawierającego teksty, które wymawia postać w określonych okolicznościach.

Runs To Despawn: Ta flaga określa czy postać biegnie czy idzie do miejsca, w którym jest usuwana z gry. Wartość TRUE oznacza bieg, a FALSE chód.

Can be pushed: Flaga określa czy postać może zostać odepchnięta. Wartość TRUE pozwala na odpychanie postaci, a FALSE sprawia, że postać nie może być przesunięta.

Player Character: Flaga określa, czy jest możliwa gra przy użyciu tej postaci.

Plot: Ta flaga określa, czy postać jest istotna dla fabuły. Jeżeli ma wartość TRUE, postać nie może zginąć. Gdy jej punkty życia osiągają wartość krytyczną, postać pada nieprzytomna na ziemię i jest ignorowana przez wrogów. Gdy niebezpieczeństwo minie, postać wstaje, ale nadal ma minimalną wartość żywotności.

Permanent Body: Ta flaga określa, czy po śmierci postaci ciało zamienia się w szkielet, czy utrzymuje oryginalny wygląd. Wartość TRUE oznacza, że ciało nie zamienia się w szkielet.

Leaves blood stains: Flaga określa, czy postać zostawia ślady krwi.

Store: To pole określa szablon sklepu dostępnego dla gracza po wybraniu odpowiednich opcji dialogowych.Profile[]

Pole Profile w szablonie postaci zawiera pewną liczbę flag. Ich odpowiednie ustawienie określa zachowanie postaci. Dostępne opcje możemy podzielić na następujące grupy:

Attitude: Określa nastawienie postaci do gracza. Friendly oznacza, że postać będzie przyjaźnie nastawiona do gracza i gracz nie będzie mógł jej zaatakować. Neutral oznacza, że postać nie zaatakuje gracza, ale sama może zostać przez niego zaatakowana. Hostile oznacza, że postać będzie wroga wobec gracza i zaatakuje go przy najbliższej okazji.

Affiliation: Określa grupę, do której należy postać. Postaci tej samej grupy będą sobie wzajemnie pomagać podczas walki. Będą również atakowane przez postaci wrogo nastawione do danej grupy.

Behaviour: Określa zachowanie postaci podczas walki. Aggresive oznacza, że postać będzie starała się zbliżyć do przeciwnika tak szybko, jak to możliwe. Defensive oznacza, że postać będzie starała się utrzymać pozycję, a gdy stanie się to niemożliwe, zbliży się do wroga. Coward oznacza, że postać zacznie w przypadku ataku uciekać.

Tactics_DontSurround: Postaci podczas walki domyślnie starają się otoczyć przeciwnika w ten sposób, by co najmniej jedna z nich atakowała go od tyłu. Ustawienie tej flagi wyłącza ten mechanizm i atakujący będą otaczać przeciwnika w sposób losowy.

Enemy: Określa, w stosunku do których grup postać jest wrogo nastawiona. Działa ona w połączeniu z Affilation. Postać zaatakuje tych, którzy mają ustawioną co najmniej jedną pozycję z jej listy Enemy w ich liście Affilation.Zdolności (Abilities)[]

Definicja zdolności postaci jest przeprowadzana poprzez specjalne okno dialogowe.

Alp abilities


Jak widać na obrazku powyżej, istnieją dwa osobne pola. Character abilities opisuje zdolności, jakie posiada postać. Available abilities jest natomiast listą wszystkich umiejętności dostępnych w grze. Powinieneś wybrać to, co uważasz, że twoja postać powinna posiadać. Nowe zdolności powinny zostać dodane w plikach .lua w folderze: Data\Scripts\Definition\Abilities.

Advertisement