Djinni Wiki PL
Advertisement

Aby utworzyć nowy quest (zadanie), wybierz menu File, następnie New, Quest File

Wiki d q1

Quest jest podzielony na fazy. Zaczyna się gdy uaktywni się faza początkowa (Quest Beginning), a kończy się, kiedy wszystkie fazy zostaną wykonane. Gdy gracz dojdzie w grze do miejsca, które jest związane z daną fazą questa, odpowiednia faza zostaje aktywowana, a gracz może podjąć odpowiednią - wymaganą dla wykonania questa akcję (na przykład porozmawiać z NPC na odpowiedni temat, zabić potwora itp). Gdy gracz wykona odpowiednią akcję, faza zostaje zakończona

Wiki d q2

DODAWANIE FAZY DO QUESTA[]

Aby dodać Fazę warunkową (rys.4), kliknij fazę Quest Beginning prawym klawiszem myszki, i wybierz Insert Phase, Conditional Phase. Pozostałe typy faz, to są fazy z subquestami opartymi na warunku logicznym "AND" - "I" (Subquest "AND" Phase, Rys. 5), na warunku logicznym "OR" - "LUB" (Subquests ‘OR’ Phase, rys. 6 ), na warunku logicznym "XOR" - "exclusive OR" ((Subquests ‘XOR’ Phase, rys. 7), oraz faza z jednym subquestem Subquests ‘1 Subquest’ Phase).

Dodawanie fazy

Rys. 3. Dodawanie fazy do questa.

Kiedy dodasz fazę, Djinni spyta o jego nazwę. Pamiętaj, że każda nazwa musi być unikalna. Nie może być dwóch faz o tej zamej nazwie!

Conditional phase

Rys. 4. Faza warunkowa.

Aby faza została zakończona w momencie gry wybranym przez Ciebie, musisz każdej fazie nadać odpowiednie warunki do jej zakończenia. Faza warunkowa zostanie zakończona, kiedy zostaną spełnione wszystkie określone w niej warunki. Faza "AND" zostanie zakończona, kiedy zostaną wykonane wszystkie określone w niej subquesty. Faza "OR" kiedy zostaną spełnione wszystkie warunki przynajmniej w jednym subqueście. Faza "XOR" zostanie ukończona, kiedy jeden subquest zostanie wykonany. Różnica między fazą "OR" a fazą "XOR" jest taka, że w fazie "XOR" należy wykonać jeden subquest, a drugiego nie można aktywować. W fazie "OR" należy zakończyć którykolwiek z subquestów i wszystkie mogą być aktywowane.

And phase

Rys. 5. Faza ‘AND’

Or phase

Rys. 6. Faza ‘OR’

Xor phase

Rys. 7. Faza ‘XOR’

Advertisement