Djinni Wiki PL
Advertisement

Lista parametrów gry wraz z ich początkowymi wartościami. Aby zmienić jakiś w skrypcie nss wystarczy użyć funkcji RunClientLua, np.:


RunClientLua("g_cAuroraSettings.m_bAlwaysRun = false"); // wyłączenie trybu biegania


g_cAuroraSettings.m_fHitCheckScale = 1
g_cAuroraSettings.m_nAttackLockingMode = 1
g_cAuroraSettings.m_bUseHiliteOnCreatures = false
g_cAuroraSettings.m_bShowFloatingAttackStatus = false
g_cAuroraSettings.m_bShowDMCStyleAttackStatus = true
g_cAuroraSettings.m_bShowHealthBar = false
g_cAuroraSettings.m_bAllowCreatureInfoOnMouseover = true
g_cAuroraSettings.m_bUseSelectionMarkerOnCreatures = true
g_cAuroraSettings.m_fFloatyTextSpeed = 0.6
g_cAuroraSettings.m_nDialogReadingCharsPerSecond = 25
g_cAuroraSettings.m_bUseOldFindTriangleFunction = false
g_cAuroraSettings.m_bShowDMCStyleAttackStatus = true
g_cAuroraSettings.m_bShowPathInfo = false
g_cAuroraSettings.m_bShowPersonalSpaces = false
g_cAuroraSettings.m_bPathFindingRGSSmoothing = false
g_cAuroraSettings.m_bEnableCreatureCollisionResolving = true
g_cAuroraSettings.m_fPathFindingGridMultiplier = 1
g_cAuroraSettings.m_bZoomAffectsFogRange = false
g_cAuroraSettings.m_nAurPrintfUseRightSide = 0
g_cAuroraSettings.m_bAurPrintfUseTimer = false
g_cAuroraSettings.m_nAurPrintfIndentChars = 2
g_cAuroraSettings.m_nAurPrintfLifeTime = 10000
g_cAuroraSettings.m_nPerfgraphHeight = 80
g_cAuroraSettings.m_nPerfgraphWidth = 150
g_cAuroraSettings.m_nPlayMusicInEditor = 3
g_cAuroraSettings.m_fPersonalSpaceMultiplier = 1.9
g_cAuroraSettings.m_nMaxVisibleActions = 3
g_cAuroraSettings.m_bDumpMimicryBodyErrors = true
g_cAuroraSettings.m_fMapRevealRange = 30
g_cAuroraSettings.m_fCombatTimeCritical = 0
g_cAuroraSettings.m_fCombatTimeAdvance = 1.6
g_cAuroraSettings.m_fTransitionAnimationSpeedup = 0.15
g_cAuroraSettings.m_fAttackAnimationSpeedup = 1
g_cAuroraSettings.m_nAttackPowerupHoldDelayMs = 300
g_cAuroraSettings.m_bWalkThroughDead = true
g_cAuroraSettings.m_bCameraTransitions = true
g_cAuroraSettings.m_nAttackLockingMode = 0
g_cAuroraSettings.m_fSequenceProlongTime = 1.2
g_cAuroraSettings.m_bUseRagDolls = true
g_cAuroraSettings.m_nRagDollSoundID = 10
g_cAuroraSettings.m_bAdvancementOnAttackEnd = true
g_cAuroraSettings.m_fSpellCastDAThreshold = 0
g_cAuroraSettings.m_fSpellCastNormalThreshold = 0.3
g_cAuroraSettings.m_fSpellCastPowerupThreshold = 1
g_cAuroraSettings.m_fGroupStyleHitDistFactor = 2
g_cAuroraSettings.m_bMarkPlaceholderObjects = false
g_cAuroraSettings.m_bMinigamesNonBSPLighting = true
g_cAuroraSettings.m_fCharacterVisibility = 100
g_cAuroraSettings.m_fMaxFootstepDist = 20
g_cAuroraSettings.m_fSoundCutOffDistance = 60
g_cAuroraSettings.m_fMusicVolumeMultiplier = 0.7
g_cAuroraSettings.m_fMusicInDialogVolumeMultiplier = 0.4
g_cAuroraSettings.m_fOneLinerInDialogVolumeMultiplier = 0.4
g_cAuroraSettings.m_fSfxInDialogVolumeMultiplier = 0.4
g_cAuroraSettings.m_fMaxCombatEffectsDist = 40
g_cAuroraSettings.m_fMaxWeaponVisualsDist = 40
g_cAuroraSettings.m_fMaxDecalsDist = 80
g_cAuroraSettings.m_fPlaceableVisibility = 120
g_cAuroraSettings.m_fRunningEffectsRange = 100
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsSimulationAABB = 50
g_cAuroraSettings.m_bPhysicsSimulationAABBDebug = false
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsAccFromAnim = 0
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsStepsPerSecond = 30
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsStepsPerSecondCamera = 30
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsStepsPerSecondMinigames = 90
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsBADAngularVelocityThreshold = 0.02
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsBADAngularAccelerationThreshold = 0.05
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsBADAccelerationThreshold = 0.05
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsBADVelocityThreshold = 0.05
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsBADAliveTime = 0.4
g_cAuroraSettings.m_bPhysicsBodyAutoDisable = true
g_cAuroraSettings.m_nPhysicsMaxRDCollisions = 1000
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsLowFPSThreshold = 10
g_cAuroraSettings.m_bEnablePhysicsWind = false
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsMainWorldGamma = 0.1
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsCameraWorldGamma = 0.1
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsMinigamesWorldGamma = 0.1
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsMainWorldEpsilon = 0.01
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsCameraWorldEpsilon = 0.001
g_cAuroraSettings.m_fPhysicsMinigamesWorldEpsilon = 0.001
g_cAuroraSettings.m_nPhysicsMaxMatrixSizeMain = 1024
g_cAuroraSettings.m_fDrunkardWalkThreshold = 60
g_cAuroraSettings.m_fDrunkardLightThreshold = 25
g_cAuroraSettings.m_fDrunkardMediumThreshold = 60
g_cAuroraSettings.m_fDrunkardHeavyThreshold = 75
g_cAuroraSettings.m_fDrunkardSpellThreshold = 60
g_cAuroraSettings.m_fDrunkardSequenceThreshold = 75
g_cAuroraSettings.m_nNearbyDoorUpdateTime = 1000
g_cAuroraSettings.m_fNearbyDoorPSMultiplier = 0.8
g_cAuroraSettings.m_fNearbyDoorDist = 1
g_cAuroraSettings.m_fMaxWalkmeshUpDist = 1.7
g_cAuroraSettings.m_fMaxWalkmeshDownDist = -1.7
g_cAuroraSettings.m_bAlwaysRun = true
g_cAuroraSettings.m_bAurPrintfEnable = false
g_cAuroraSettings.m_bAurPrintfAllowEnableOnErrors = false
g_cAuroraSettings.m_bOptimizeGeometry = not isDebugBuild()
g_cAuroraSettings.m_bCombineParts = false
g_cAuroraSettings.m_bAurPrintfEnable = true
g_cAuroraSettings.m_bAurPrintfAllowEnableOnErrors = true
g_cAuroraSettings.m_nDebugMode == 0
g_cAuroraSettings.m_bEnableLineOfSightTest = false
g_cAuroraSettings.m_bEnableLineOfSightTestCM = true
g_cAuroraSettings.m_fFarClipOverride = 50
g_cAuroraSettings.m_fCharacterVisibility = 40
g_cAuroraSettings.m_fSpeedTreeLODDistancesMultiplier = 0.1
g_cAuroraSettings.m_bEnableReflections = false
g_cAuroraSettings.m_nMaxBumpMapLightsPerObject = 1

Advertisement