FANDOMIconSelect To narzędzie służące do zaznaczania obiektów na wczytanym obszarze/scenie.
Aby móc zaznaczać obiekty, kliknij na ikonkę.


Jak i gdzie zaznaczaćEdytuj

Zaznaczanie pojedynczego obiektu:

  • Po prostu kliknij na dowolny obiekt.

Zaznaczanie wielu obiektów (kilka sposobów):

  • trzymając wciśnięty klawisz CTRL, klikaj w obiekty, które mają być zaznaczone;
  • (scena 3D) trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki, "narysuj" obszar zaznaczenia nad wybranymi obiektami;
  • (eksplorator modułu) kliknij na wybranym obiekcie na liście, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i kliknij na drugim obiekcie - zaznaczone zostaną wszystkie obiekty, na liście znajdujące się między pierwszym a drugim obiektem.

Obiekty można zaznaczać:

  • w oknie ze sceną 3D,
  • w oknie eksploratora modułu (ang. Module Explorer).


Usuwanie zaznaczenia z grupyEdytuj

Jeżeli na scenie jest zaznaczonych kilka obiektów, a chcesz jakiś usunąć z tej selekcji, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij w dany obiekt. Podczas pracy z listą w oknie eksploratora modułu, aby usunąć zaznaczenie obiektu, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij w dany obiekt.


Co można zaznaczaćEdytuj

Zaznaczać można tylko te obiekty, które na scenie, po najechaniu na nie wskaźnikiem myszki, są otoczone czerwonym prostopadłościanem, bądź też te, które znajdują się na liście obiektów w oknie eksploratora zasobów modułu.


Jak poznać, że obiekt jest zaznaczonyEdytuj

Zaznaczony obiekt można poznać po tym, że jest on ujęty w biały prostopadłościan, zaś na liście obiektów w oknie eksploratora modułu, jest oznaczony na zielono.