Djinni Wiki PL
Advertisement


IconSelect To narzędzie służące do zaznaczania obiektów na wczytanym obszarze/scenie.
Aby móc zaznaczać obiekty, kliknij na ikonkę.


Jak i gdzie zaznaczać[]

Zaznaczanie pojedynczego obiektu:

  • Po prostu kliknij na dowolny obiekt.

Zaznaczanie wielu obiektów (kilka sposobów):

  • trzymając wciśnięty klawisz CTRL, klikaj w obiekty, które mają być zaznaczone;
  • (scena 3D) trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki, "narysuj" obszar zaznaczenia nad wybranymi obiektami;
  • (eksplorator modułu) kliknij na wybranym obiekcie na liście, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT i kliknij na drugim obiekcie - zaznaczone zostaną wszystkie obiekty, na liście znajdujące się między pierwszym a drugim obiektem.

Obiekty można zaznaczać:

  • w oknie ze sceną 3D,
  • w oknie eksploratora modułu (ang. Module Explorer).


Usuwanie zaznaczenia z grupy[]

Jeżeli na scenie jest zaznaczonych kilka obiektów, a chcesz jakiś usunąć z tej selekcji, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij w dany obiekt. Podczas pracy z listą w oknie eksploratora modułu, aby usunąć zaznaczenie obiektu, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij w dany obiekt.


Co można zaznaczać[]

Zaznaczać można tylko te obiekty, które na scenie, po najechaniu na nie wskaźnikiem myszki, są otoczone czerwonym prostopadłościanem, bądź też te, które znajdują się na liście obiektów w oknie eksploratora zasobów modułu.


Jak poznać, że obiekt jest zaznaczony[]

Zaznaczony obiekt można poznać po tym, że jest on ujęty w biały prostopadłościan, zaś na liście obiektów w oknie eksploratora modułu, jest oznaczony na zielono.

Advertisement