Djinni Wiki
Advertisement

function ActionJumpToModule (object oMoving, string sModuleResRef, string sObjToJumpTo, string sGamePhase)

skok do innego modulu, w ramach aktualnego meta-modulu tw

  • oMoving to ID creaturki, ktora przemieszczamy (wiesiek)
  • sModuleResRef to nazwa pliku z modulem (musi byc na liscie w MM)
  • sObjToJumpTo to jestr TAG obiektu, do ktorego skaczemy tw> (jesli ten tag jest pusty, albo jesli nie zostanie znaleziony tw> obiekt o takim tagu, wiesiek ustawi sie na starting poincie lub ostatnio zajmowanej pozycji w tym module)
  • sGamePhase tu mozna (ale nie trzeba) zdefiniowac faze gry, w ktorej jestesmy tw> (w zaleznosci od tego zostanie wybrany odpowiedni modul z 2da zdefiniowanego w meta-module)
  • Return type: void
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement