Djinni Wiki
Advertisement

function AddWeaponEffect (string sEffect,int nEffectLevel,string sMedium,float fIntensivity,object oWeapon = OBJECT_SELF)

Dodawanie efektu krytycznego do broni

  • sEffect: nazwa efektu krytycznego (np. "Blind")
  • nEffectLevel: podstawowy poziom efektu
  • sMedium: medium, kt rym zadajemy efekt
  • fIntensivity: intensywno efektu
  • oWeapon: bro do kt rej dodajemy efekt Zwraca -1 w przypadku niepowodzenia lub liczb naturaln b d c indeksem efektu na broni
  • Return type: int
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement