Djinni Wiki
Advertisement

function AlchemyLearnMixture (string sRecipe)

Uczy wied mina danej mikstury sRecipe - Recepta z 2da kt rej mikstury nauczy si wied min (podana w kolumnie Recipe)

  • Return type: void
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement