Djinni Wiki
Advertisement

function BindEffectParamToPartPosition ( object oEffectObject, string sEffect, string sParamName, object oObject, string vPartName )

zajmuje sobie przybindowuje po o enie obiektu oObject jako parametr sParamName efektu sEffect na obiekcie oEffectObject

  • oEffectObject: obiekt na kt rym efekt jest odpalony
  • sEffect: nazwa efektu
  • sParamName: parametr pod jakim po ozenie bedzie widoczne w efekcie
  • oObject: obiekt kt rego pozycje chcemy ledzi (OBJECT_INVALID od cza ledzenie)
  • vShift: przesuniecie wzgledem po o enia obiektu
  • Return type: void
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement