Djinni Wiki
Advertisement

function CreateVisualEffectAtLocation (string sEffect,location lLoc)

Tworzy efekt wizualny na okre lonym po o eniu

  • sEffect: nazwa efektu specjalnego
  • lLoc: lokacja w kt rej utworzymy efekt
  • Return type: void
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement