Djinni Wiki
Advertisement

function GetCrowdActionParticipant (object oOriginator, int nIndex)

Pobiera uczestnika akcji zbiorowej (np. dialogu).

  • oOriginator: inicjator akcji (creature)
  • nIndex: indeks uczestnika. Zwraca OBJECT_INVALID dla nieistniejacego uczestnika (moze byc wykorzystane do zatrzymania iteracji)
  • Return type: object
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement