Djinni Wiki
Advertisement

function GetCurrentActionName (object oTarget = OBJECT_SELF)

AS (2006.04.10)

  • Przeznaczenie: Zwraca nazw akcji wykonywanej na action point przez dan posta (oTarget)
  • Parametry: oTarget - obiekt, dla kt rego zwr cona zostanie nazwa wykonywanej akcji
  • Zwraca: Nazwa akcji "" - gdy b d, posta nie wykonuje akcji lub posta nie istnieje
  • Return type: string
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement