Djinni Wiki
Advertisement

function GetIsAmmoForWeapon (object oWeapon, object oItem = OBJECT_SELF)

Sprawdza czy item moze byc amunicja dla podanej broni

  • Return type: int
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement