Djinni Wiki
Advertisement

function GetIsUsingActionPoint (object oTarget = OBJECT_SELF)

AS (2006.04.10)

  • Przeznaczenie: Zwraca informacj czy dany obiekt wykonuje jak kolwiek akcj na jakimkolwiek action point (dotyczy postaci)
  • Parametry: oTarget - sprawdzany obiekt
  • Zwraca: TRUE, FALSE (tak e gdy obiekt nie istnieje, lub wyst puje b d)
  • Return type: int
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement