Djinni Wiki
Advertisement

function GetMonsterNPC (object oTarget = OBJECT_SELF)

AS (2006.04.10) - UWAGA!!! NIE UZYWAC CHWILOWO, BEDZIE DROBNA ZMIANA

  • Przeznaczenie: Zwraca identyfikator NPC dla danego obiektu (dotyczy MonsterNPC)
  • Parametry: oTarget - obiekt, dla kt rego zwr cony identyfikator NPC
  • Zwraca: Nazwa MonsterNPC "" - w przypadku b du
  • Return type: string
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement