Djinni Wiki
Advertisement

function GetMonsterNPCObject (string sNPCResRef)

AS (2006.04.10) - UWAGA!!! NIE UZYWAC CHWILOWO, BEDZIE DROBNA ZMIANA

  • Przeznaczenie: Zwraca ID obiektu na podstawie nazwy NPC (dotyczy MonsterNPC)
  • Parametry: sNPCResRef - identyfikator NPC
  • Zwraca: OBJECT_INVALID ID obiektu
  • Return type: object
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement