Djinni Wiki
Advertisement

function GetSpawnSetSpawnPhase (string sSpawnset)

AS (2006.04.09)

  • Przeznaczenie: Zwraca nazw bie cego spawn phase dla danego spawnsetu
  • Parametry: sSpawnset - spawnset, dla kt rego zwr cony zostanie spawn phase
  • Zwraca: Nazwa spawn phase, "" - w przypadku b du
  • Return type: string
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement