Djinni Wiki
Advertisement

function GetStoryPhase (object oTarget = OBJECT_SELF)

AS (2006.04.09)

  • Przeznaczenie: Zwraca nazw bie cego story phase dla danego obiektu (dotyczy StoryNPC)
  • Parametry: oTarget - obiekt, dla kt rego zwr cony zostanie story phase
  • Zwraca: Nazwa story phase "" - w przypadku b du
  • Return type: string
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement