Djinni Wiki
Advertisement

function GetStoryPhaseByNPC (string sNPCResRef)

AS (2006.04.09)

  • Przeznaczenie: Zwraca nazw bie cego story phase dla danego NPC (dotyczy StoryNPC)
  • Parametry: sNPCResRef - identyfikator NPC
  • Zwraca: Nazwa story phase "" - w przypadku b du
  • Return type: string
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement