Djinni Wiki
Advertisement

function GiveOrder (int nOrder, object oSource)

Wypowiedzenie rozkazu przez obiekt oSource. Rozkaz jest rozsylany do wszystkich postaci na zasadach zdarzenia OnWitness.

  • Return type: void
  • Include file: inc_ai
Advertisement