Djinni Wiki
Advertisement

function HasOppositeProfileTo (object oTestedObject, object oSource = OBJECT_SELF)

Zwraca TRUE je li objekt oTestedObject ma profile XXXX a obiekt oSource Enemy_XXXX, czyli innymi s owy oSource nie lubi oTestedObject

  • Return type: int
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement