Djinni Wiki
Advertisement

function IsMeleePositionFree (object oAttacker, object oAttackTarget)

sprawdza, czy pozycja wyznaczona z otaczania jest wolna jesli dla kriczera otaczanie nie wyznaczylo zadnej pozycji (czyli jesli nie otaczamy) zwracamy true jesli natomiast zostal wyznaczony punkt, ale jest on np. zablokowany, zwracamy false dla punktu, ktory jest wyznaczony i jest wolny zwracamy true

  • Return type: int
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement