Djinni Wiki
Advertisement

function RemoveWeaponEffect (int nEffect,object oWeapon = OBJECT_SELF)

Usuwanie efektu krytycznego z broni -

  • nEffect: ideks efektu broni. Po wywo�aniu tej funkcji indeks staje si� bezu�yteczny i taki sam indeks mo�e by� przyznany innemu efektowi. -
  • oWeapon: bro� z ktorej zdejmujemy efekt.
  • Return type: void
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement