Djinni Wiki
Advertisement

function SetPerceptionUpdateInterval (int nInterval)

Ustawia dla postaci czas (w milisekundach) pomiedzy kolejnymi uaktualnieniami percepcji. Wartosc domyslna obecnie to 1000, czyli co sekunde.

  • Return type: void
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement