Djinni Wiki
Advertisement

function SetQueuedActionsInterruptable (int nInterruptable, object oObject = OBJECT_SELF)

Czyni wszystkie akcje AI z kolejki podanego obiektu (nie) przerywalnymi.

  • Return type: void
  • Include file: nwscriptdefn
Advertisement