Djinni Wiki
Advertisement

function TeleportPCAndTalk (object oTarget, string sDialogResRef = "", int bStartWithFade = TRUE, string sScriptOnEnd = "", string sScriptOnStart = "", int bEndsWithBlackscreen = 0)

Odpala dialog ze wskazaną postacią, teleportując gracza i robiąc ładne ściemnienia

  • oTarget - postać sDialogResRef - plik dialogowy ("" oznacza defaultowy)
  • bStartWithFade - ładne ściemnienie na początek, w czasie którego gracz podchodzi do oTarget, trzeba ustawić FALSE, jeśli go nie chcemy Jeśli jest odpalane z innego dialogu bądź cutsceny, parametr bStartWithFade automatycznie ustawia się na FALSE
  • sScriptOnEnd - skrypt odpalany na końcu (na PostDialogCommand) bEndsWithBlackscreen - ustaw, jesli po dialogu ma byc cutscena (nie bedzie migniecia)
  • include: inc_dialog
  • Return type: void
  • Include file: inc_dialog
Advertisement